Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA INFOMEDYCYNA - PROGRAMY , PROJEKTY , SYSTEMY ICT.

INFOMEDYCYNA- PROGRAMY, PROJEKTY, SYSTEMY ICT.

 

Program Cyfrowy Szpital jest  związany z :

 • prowadzeniem wdrożeń wielu aplikacji i systemów wspierających procesy biznesowe placówki medycznej – z naciskiem na procesy wspierające obsługę pacjenta, optymalizację ergonomii obsługi aplikacji  przez personel medyczny,  a finalnie wdrożenie EDM ;
 • integracją aplikacji  typu HIS, RIS, PACS  pomiędzy sobą oraz z systemami aparatury  diagnostycznej  i laboratoryjnej;
 • zapewnieniem ciągłości działania systemów i infrastruktury ICT  w  ramach realizacji  programu Zarządzenie Ciągłością Działania Placówki; w szczególności budową Systemów backup i disaster recovery;
 • optymalizacją kosztów utrzymania infrastruktury ITC;
 • zapewnieniem ochrony danych osobowych,  wrażliwych danych medycznych – zgodnie z obowiązującym prawem i w ślad za realizowaną strategią w obszarze bezpieczeństwa informacji.

Realizowane w ramach Programu Cyfrowy Szpital działania w zakresie integracji i optymalizacji infrastruktury ICT ze względu na specyfikę szpitala jako miejsca pracy,  muszą oczywiście mieć charakter ciągły, a najlepiej, aby były zupełnie niedostrzegalne dla Użytkowników. To nie spektakularne wdrożenia nowych rozwiązań w celu uzyskania konkretnych funkcjonalności czy zinformatyzowania nowych obszarów, które dałoby się opisać w prosty i czytelny sposób dla osób spoza kręgu IT.

Niemniej jednak są to DZIAŁANIA KRYTYCZNE  dla działania placówki medycznej, jaką jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,  ze względu na bardzo duże nasycenie wdrożeń  systemów informatycznych. Brak ciągłości działania jakiegokolwiek elementu infrastruktury ICT natychmiast zaburza płynność lub wręcz paraliżuje działania Szpitala!

Z powyższych względów usystematyzowane działania w tym obszarze  „niewidocznym dla oczu” zostały sformalizowane jako projekt InfoMedycyna - "niewidoczne dla oczu" : Integracja systemów  i optymalizacjia infrastruktury ICT.

W ramach projektu  „InfoMedycyna „niewidoczne dla oczu”  zrealizowano  w latach 2013-2014 następujące podprojekty:

 1. wymiana i optymalizacja   infrastruktury serwerowej , w tym budowa disaster recovery dla kluczowego systemu szpitala - Inofomedica/AMMS  ; projekt bardzo trudny i obciążony dużym ryzykiem związanym z migracją  na nowe serwery WSZYSTKICH  BAZ  systemu Infomedica Medyczna, Administracyjna , Laboratorium- konieczność minimalizacji przerwy w działaniu  Systemów (!)
 2. integracja systemu holterowskiego z systemem HIS Szpitala ( zakup systemu holterowskiego w czerwcu 2013 rok  , realizacja integracji w II połowie roku 2013) ; projekt trudny związany z ustaleniami i wdrożeniem nowych procesów zleceń,  ich obsługi oraz zachowanie ciągłości obsługi zleceń w trakcie wdrażania nowego rozwiązania.
 3. integracja aparatury diagnostycznej z systemami PACS/HIS Szpitala – faza II:  podłączenie dodatkowych, nowo zakupionych  urządzeń diagnostycznych w nowych budynkach do modułu archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych (PACS):  aparaty RTG, aparaty  USG/ECHO,  aparaty EKG oraz specjalizowany system  ComPACS ; projekt został zrealizowany w I połowie 2014 roku;
 4. Głęboka integracja Infomedica-NetRAAD – I-sza połowa 2013 r.
 5. Utworzenie callcenter z telefoniczną centralną rejestracją do poradni specjalistycznych oraz możliwości rejestrowania się pacjentów przez internet.
 6. Dalsze zwiększenie ilości placówek kooperujących współpracujących  ze szpitalem w oparciu o cyfrową transmisję danych obrazowych

 

Cele osiągnięte w projekcie:

 • skrócenie obsługi pacjenta w Szpitalu w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego;
 • pogłębienie wspierania systemami informatycznymi procesów biznesowych w Szpitalu;
 • poprawa ergonomii pracy personelu medycznego i administracyjnego Szpitala w systemach Informatycznych;
 • centralizacja zarządzania systemami
 • zwiększenie wiarygodności i spójności danych
 • zwiększenie  zgodności danych raportowanych między systemami;
 • zmniejszenie ilości błędów w dokumentacji medycznej poprzez eliminację ich (czasem wielokrotnego) ręcznego wprowadzania;
 • realizacja celów jakości w systemie kontroli zarządczej;


Należy pokreślić, że lata 2013-2015 to okres intensywnych prac sukcesywnie zmierzających do wdrożenia EDM , zarówno w zakresie infrastruktury jak w zakresie oprogramowania.


Wdrożenie EDM to wbrew pozorom nie jest, jak się powszechnie sądzi, włączenie modułu repozytorium dokumentów elektronicznych w systemie HIS.

Aby wdrożenie EDM  miało sens , musi być poprzedzone realizacją wielu projektów , których celem jest kompletna informatyzacja przedsiębiorstwa opartego w maksymalnym stopniu o zintegrowane środowisko systemowe. Szpitale są miejscem, gdzie ilość systemów wspierających jest bardzo duża , ze względu na m.in. różnorodność producentów np. aparatury medycznej i dostawców oprogramowania. Integracja , o czym bardzo rzadko się mówi , jest nie lada wyzwaniem, zarówno pod względem procesowym, ale i finansowym. Ponadto, aby maksymalnie zautomatyzować procesy pracy w oparciu o systemy informatyczne, niezbędne jest przygotowanie elementów wspierających , którymi w przypadku placówek medycznych są  systemy i urządzenia mobilne  upraszczające wprowadzanie danych i pozwalające wprowadzać je bezpośrednio przy pacjencie, takie jak systemy wi-fi, tablety, czujniki, skanery, tagi.
Dlatego też w ostatnich latach w szpitalu realizowany jest projekt analityczny, którego celem jest stworzenie koncepcji przygotowującej do spójnego realizowania kolejnych zadań.

 

 

Szpital