III Oddział Aneztezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:

Sekretariat             tel: 12 614 27 09;  fax: 12 614 27 08
Oddział AiITM          tel: 12  614 27 14
Dyżurka lekarska    tel: 12 614 27 12

e-mail: aitm(at)szpitaljp2.krakow.pl

Pawilon M-V, wejście D

 

Ordynator:

dr n. med. Robert Musiał

 

 

 

 

Asystenci:

 • lek. med. Paweł Moncznik – zastępca ordynatora
 • lek. med. Elżbieta Dobrowolska
 • lek. med. Agnieszka Grot
 • lek. med. Magdalena Lipińska-Strasik
 • lek. med. Andrzej Proc
 • lek. med. Christoforos Rebucikas
 • lek. med. Joanna Ślęzak
 • lek. med. Robert Kłyszejko
 • lek.med. Michał Świdrak

Pielęgniarka Koordynująca:

 • mgr Agnieszka Werfel

Sekretarka:

 • Joanna Rułka
 • Ewa Kołodziejczyk

Możliwości  diagnostyczno-terapeutyczne:

W Oddziale pracuje 10 lekarzy, specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, 2 fizjoterapeutów oraz zespół pielęgniarski obejmujący 46 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej posiada 11 stanowisk leczniczych wyposażonych w sprzęt specjalistyczny spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Oddział umożliwia bezpieczne przeprowadzenie przez okres okołooperacyjny chorych po operacjach wykonywanych w budynku Zintegrowanego Centrum Medycyny Ratunkowej. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej umożliwia również leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:
•    z niewydolnością oddechową,
•    wstrząsem,
•    urazami,
•    z niewydolnością nerek,
•    zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi,
•    chorych pooperacyjnych,
•    wymagających całkowitego żywienia parenteralnego.


Od czerwca 2015 r. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej posiada Ogólnopolski Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu  „Szpital bez bólu”, w ramach którego prowadzony jest intensywny nadzór, monitorowanie i leczenie bólu, zarówno pooperacyjnego jak i przewlekłego.


W Oddziale na 11 stanowiskach leczniczych możliwe jest monitorowanie chorych, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc, farmakoterapii, żywienia parenteralnego, dializy otrzewnowej. Oddział posiada urządzenia umożliwiające prowadzenie terapii nerkozastępczych, wspomagające krążenie (IABP - kontrapulsacja wewnątrzaortalna) oraz pozwalające na stosowanie nieinwazyjnego wspomagania oddechu (NIF-CPAP).

Oddział spełnia kryteria wymagane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu i posiada certyfikat "Szpital bez bólu".

 

 

 

 

Dla Pacjenta