II Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna pn. „Choroby Serca i Naczyń w 2019 roku"

Kraków, 31 maja 2019

II Польсько-Українська Медична Конференція
під назвою „Серцево-судинні захворювання в 2019 році”

Краків 31 травня 2019

 

Wyrażając powyższą zgodę przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez Administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych.

Konferencje Szkolenia