"Choroby Serca i Naczyń w 2019 roku"

Kraków, 31 maja 2019

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Pawilon A-V Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

 

Dyrekcja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Komitet Naukowy „II Polsko-Ukraińskiej Konferencji Medycznej pt. „Choroby Serca i Naczyń w 2019 r.” . serdecznie zapraszają: lekarzy, kadrę medyczną, studentów wydziałów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni wyższych na  jakże ważne dla nas przedsięwzięcie.

Celem tegorocznej edycji konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja najnowszych wyników badań, a także stosowanych praktyk medycznych dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia wszelkich zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych, naczyniowych. Przedstawimy aktualne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz ich terapii. Zapoznamy uczestników z aktualnie realizowanymi projektami dotyczącymi innowacyjnych technologii w medycynie stosowanymi w naszym szpitalu. Wszystkim sesjom towarzyszyć będą interesujące dyskusje naukowe. Omawiane będą również tematy związane z dotychczasową  i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie. W ramach programu planujemy także wizytę w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Konferencja dla wszystkich uczestników jest bezpłatna.  

 

 

 
 

 II Польсько-Українська Mедичнa Kонференція
„Серцево-Cудинні 3ахворювання в 2019 році”

Краків 31 травня 2019

 

Дирекція Краківської Спеціалізованої Лікарні ім. Яна Павла ІІ а також Науковий Комітет „ІI Польсько-Української Mедичної Kонференції Cерцево-Cудинні 3ахворювання у 2019 р.” у Кракові, запланованої на 31 травня 2019 р. сердечно запрошує: лікарів, медичний персонал, студентів медицини і всіх зацікавлених співробітників університетів,на дуже важливу для нас конференцію.

 

Метою цьогорічного зібрання конференції є обмін думками, досвідом та презентацією останніх результатів досліджень, а також медичної практики щодо діагностики, профілактики та лікування всіх серцевих, кардіохірургічних та судинних захворювань. Ми представимо сучасні рішення в області діагностики цивілізаційних хвороб та їх терапії. Ми ознайомимо учасників з реалізованими в даний час проектами щодо інноваційних технологій в медицині, які використовуються в нашій лікарні. Всі сесії будуть супроводжуватися цікавими науковими дискусіями. Будуть обговорюватися також теми, що стосуються сучасного та майбутнього міжнародного медичного співробітництва в галузі науки і досягнень у медицині, включаючи обмін медичними послугами та сучасні рішення в медицині. У рамках програми ми також плануємо відвідати циклотронний центр Броновице Інституту ядерної фізики ПAH.

 

Конференція для всіх учасників є безкоштовна.

 

 

 

 http://www.hospitalkrakiv.com.ua/

 

Szpital