II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:

Konsola Oddziału IT:  tel. 12 614 23 86
Dyżurka lekarska:  tel. 12 614 66 65, 12 614 66 66
Sekretariat:  tel./fax 12 614 24 66, 12 614 20 51

e-mail: oitp(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz

 

 

 

 

Asystenci:

 • lek. Jakub Januszek - z-ca Kierownika Oddziału
 • lek. Joanna Cieślik
 • lek. Kaja Golian
 • lek. Agata Królikowska-Chrustek
 • lek. Romana Malerko
 • lek. Jacek Nowaczek
 • lek. Magdalena Sobina
 • lek. Grażyna Tabor
 • dr n. med. Magdalena Twardowska

Zespół fizjoterapeutów:

 • mgr Sylwia Hołoś
 • mgr Krzysztof Młynarczyk
 • mgr Anna Podgórska

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr piel. Urszula Myrdko

Sekretariat:

 • Joanna Wypych
 • Agnieszka Pietrzyk

Historia:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej powstał w 2008 roku. Od początku swojej działalności ściśle współpracuje z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej, przyjmując pacjentów po zabiegach operacyjnych na klatce piersiowej oraz tchawicy. Oddział prowadzi również leczenie chorych wymagających intensywnej terapii, którzy przyjmowani są z innych ośrodków.

Możliwości  diagnostyczno-terapeutyczne:

W Oddziale pracują lekarze anestezjolodzy, w tym  specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, zespół  fizjoterapeutów oraz pielęgniarski,  obejmujący kadrę wyszkolonych pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej terapii.

Oddział dysponuje 12 w pełni wyposażonymi stanowiskami IT umożliwiającymi prowadzenie monitorowania i terapii najciężej chorych pacjentów, w tym inwazyjną i nieinwazyjną wentylację mechaniczną, ciągłą terapię nerkozastępczą, bronchoskopię, USG, inwazyjne monitorowanie układu krążenia.

Od lipca 2010 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej posiada ogólnopolski certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu  „Szpital bez bólu”, w ramach którego prowadzony jest intensywny nadzór, monitorowanie i leczenie bólu, zarówno pooperacyjnego jak i przewlekłego.

Oddział ściśle współpracuje z Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM oraz prowadzi szkolenia z torakoanestezji dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji.

Oddział spełnia kryteria wymagane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu i posiada certyfikat "Szpital bez bólu".

 

Dla Pacjenta