Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA Historia wdrożeń informatycznych w Szpitalu

Historia wdrożeń informatycznych w Szpitalu

 

Początki informatyzacji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II sięgają pierwszej połowy lat 90, kiedy w części administracyjnej szpitala wdrożono pierwsze moduły oprogramowania obejmującego swoim zasięgiem kadry, płace i systemy magazynowe. Bezdyskusyjne stały się korzyści płynące z wdrożeń informatycznych i usystematyzowania niektórych procesów biznesowych w szpitalu.

W drugiej połowie lat 90 dla części placówek służby zdrowia dostępne stały się środki Banku Światowego poprzez projekt Ministerstwa Zdrowia , który miał on objąć ok. 100 szpitali w Polsce .

Beneficjentami tych środków, a przez to w dalszej kolejności beneficjentami wdrożeń nowoczesnych systemów informatycznych , stały się te placówki, których nie zniechęciła pracochłonność udziału w projekcie. Pozyskane fundusze z Banku Światowego umożliwiły zakup pierwszych modułów oprogramowania medycznego - Oddział i Apteka. Rozproszenie oddziałów szpitala na 17 budynków (na przestrzeni ok. 10 ha) spowodowało też konieczność połączenia ich w sieć kampusową, zdecydowano wtedy o wyborze najnowocześniejszej dostępnej technologii ATM.

Dzięki wysokiej świadomości zalet informatyzacji, wytrwałości, determinacji i konsekwencji w działaniu Dyrekcji, udało się pozyskać i wdrożyć narzędzia informatyczne ułatwiające i optymalizujące dostęp do informacji. Dyrekcja była w stanie wymusić zastosowanie się do obowiązujących procedur wszystkich pracowników szpitala, gdyż, co było oczywiste, występował naturalny opór związany z wprowadzaną zmianą i koniecznością nauki obsługi nowych systemów. Obecnie zalety informatyzacji są dla personelu na tyle oczywiste, że jakiekolwiek nowe wdrożenia nie budzą już takich negatywnych emocji, przyjmowane są z naturalnym krytycyzmem, ale jedynie w obszarze oceny funkcjonalności i ergonomii, co jedynie służy wdrożeniom i postulatom optymalizacyjnym dla dostawców systemów w tych obszarach.


 

Szpital