Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych

Program skierowany jest dla zawodowych dyspozytorów oraz ratowników medycznych. Jego celem jest podnoszenie kwalifikacji z zakresu hipotermii ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwych procedur postępowania ratunkowego z wychłodzonymi chorymi. Podniesienie wiedzy dużej grupy ratowników medycznych w dziedzinie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego dzięki czemu, pośrednio przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów, niepełnosprawności, komplikacji zdrowotnych czy też wyłączenia z rynku pracy osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Szkolenia w 2020:

Edycja XIII – 8-9 lutego 2020
Edycja XIV – 15-16 lutego 2020
Edycja XV – 7-8 marca 2020
Edycja XVI – 21-22 marca 2020
Edycja XVII – 18-19 kwietnia 2020
Edycja XVIII – 25-26 kwietnia 2020
Edycja XIX – 9-10 maja 2020
Edycja XX – 16-17 maja 2020

Szkolenia odbywają się:
I dzień: w godz. 8:45-19:00; w budynku M-V Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (wejście A), ul. Prądnicka 80
II dzień: w godz. 9:00-18:00; w budynku M-V Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (wejście A), ul. Prądnicka 80

oraz dodatkowo w godz. 9:00-15:45 w Laboratorium Badań Klimatycznych Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie projektu:

https://kurs.hipotermia.edu.pl


Kontakt:

https://kurs.hipotermia.edu.pl/kontakt

Informacje: 

Agnieszka Sołtys

Telefon: 12 614 25 86

Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jan Pawła II realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Dla Pacjenta