Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Health Cluster Network: engaging the health sector more effectively in regional economic and social policy and development - Health ClusterNET

Health Cluster Network: engaging the health sector more effectively in regional economic and social policy and development - Health ClusterNET

Projekt był współfinansowany w ramach inicjatywy INTERREG IIIC.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 1 511 338,00 EUR, w tym:

Kwota dofinansowania dla wszystkich partnerów: 968 717,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

183 000,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 137 250,00 EUR

wkład własny: 45 750,00 EUR

Realizacja projektu: 04.2005 – 12.2007

Partnerzy projektu: 13 instytucji z Europy

Krótki opis projektu:

„Efektywniejsze zaangażowanie sektora służby zdrowia w ekonomiczną i społeczną regionalną politykę i rozwój” to projekt w ramach, którego Szpital współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – beneficjenta środków. Głównym zamierzeniem projektu było utworzenie interregionalnej sieci 13 partnerów z różnych krajów w celu wymiany doświadczeń oraz kreowania nowej wiedzy, co prowadziło do wzmocnienia zaangażowania sektora zdrowia w tworzeniu i odbiorze polityki regionalnej. Projekt poświęcony był badaniu wpływu sektora opieki zdrowotnej na rozwój ekonomiczny i spójność społeczną regionów Europy. Współpraca obejmowała następujące obszary:

  • globalne zatrudnienie (inclusive employment),
  • zaopatrzenie i dostawy (zamówienia), pobudzające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (procurement that encourages SME development),
  • inwestycje (nakłady) kapitałowe (affordable capital investment)
  • zarządzanie rozwojem technologicznym (managing technological development).
  • Współpraca polegała na organizowaniu spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń, prezentację "case - studies", organizację wizyt studyjnych, delegacji, to także działania polegające na rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy poprzez np. strona internetowa, baza dobrych praktyk, konferencje, raportowanie on-line, biuletyny oraz wyniki spotkań tematycznych, budowane narzędzia dla polityki.

Szpital