Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”


Nadal bardzo dużym wsparciem dla pracy Oddziału i Kliniki jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii „Cor Aegrum”. Dzięki funduszom zbieranym i zarządzanym przez Fundację, Oddział wzbogacany jest regularnie w wysokospecjalistycznego sprzęt medyczny, a członkowie zespołu Kliniki uzyskują dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych i naukowych.
mgr inż. Stanisław Strzeboński – Prezes Zarządu Fundacji (fot. M. Nawieśniak)mgr Kazimierz Mazur – V-ce Prezes Zarządu Fundacji (fot. M. Nawieśniak)


 


Zarząd Fundacji „Cor Aegrum”- Zdzisława Molczyk, mgr Maria Noskowicz, mgr inż. Andrzej Wróblewski, mgr Danuta Szmyd (fot. M. Nawieśniak)


 

Stowarzyszenie Operowanych na Serce „SONS”

Od 1995 roku przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Stowarzyszenie Operowanych Na Serce (SONS) skupiające liczną rzeszę (ponad 600) pacjentów po operacjach serca, jak również ich rodzin i sympatyków krakowskiej kardiochirurgii. Prezesem Stowarzyszenia aktualnie jest Pan dr inż. Andrzej Miklasiński.
Celem Stowarzyszenia jest :

  • ustanowienie wzajemnych więzi pomiędzy byłymi pacjentami Kliniki a Kliniką oraz byłych jej pacjentów pomiędzy sobą
  • działania na rzecz stworzenia warunków do okresowej, wtórnej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po operacji serca i wielkich naczyń
  • rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w zakresie chorób serca.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:

  • regularne (co 2 tygodnie) spotkania towarzysko-dydaktyczno- popularyzatorskie z udziałem lekarzy specjalistów: kardiologów, kardiochirurgów, dietetyków, rehabilitantów, psychologów;
  • możliwość wykonania badań labolatoryjno- diagnostycznych;
  • wyjazdy wypoczynkowo-sanatoryjne i rehabilitacyjne dwa, trzy razy w roku
  • częste wycieczki  krajoznawcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Stowarzyszenie działa przy  ścisłej współpracy z lekarzami Kliniki.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza do SONS pacjentów po operacjach serca i wielkich naczyń, po zawałach i koronarografii, a także chorych na serce i układ krążenia.

Siedziba SONS: Klinika Kardiochirurgii, wejście B pok. 8, tel. 608 510 705; mail: a.miklas(at)poczta.fm lub sons(at)szpitaljp2.krakow.pl ,
www.kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl/sons
Andrzej Miklasiński, Prezes SONS – Stowarzyszenia Operowanych na Serce od 2000r.


 

Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca „SOPPS”

Przy Oddziale działa również Stowarzyszenie Osób po Przeszczepie Serca SOPPS, którego Prezesem jest obecnie Małgorzata Rejdych. Działalność Stowarzyszenia obejmuje m.in. propagowanie metody przeszczepiania serca oraz pomoc pacjentom przed i po przeszczepie serca jak również ich rodzinom.

Małgorzata Rejdych – Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca (fot. M. Nawieśniak)

 

 

Dla Pacjenta