Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie FI-STAR: Internet Przyszłości – Badania na rzecz zbieżności społeczno-technologicznej

FI-STAR: Internet Przyszłości – Badania na rzecz zbieżności społeczno-technologicznej

 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 16 830 394,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 486 442,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 75% z Komisji Europejskiej oraz 80% z 25% z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wkład własny: 24 322,10 EUR

Realizacja projektu: 01.04.2013 – 30.09.2015

Koordynator projektu

EURESCOM – European Institute For Research And Strategic Studies In Telecommunications Gmbh, Heidelberg, Niemcy

 

Partnerzy projektu:

43 partnerów projektu z 17 krajów europejskich

Krótki opis projektu:

W projekt zaangażowanych było 43 partnerów z 17 krajów europejskich. Ze strony polskiej był to Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz firma ITTI Sp. z o.o. z Poznania. Projekt był realizowany w ramach drugiego etapu inicjatywy FI-PPP (Future Internet Public-Private Partnership Programme), która dostarcza rozwiązania w zakresie technologii przyszłego Internetu (ang. Future Internet – FI). Projekt FI-STAR był nastawiony na zastosowanie elementów Internetu Przyszłości dla potrzeb Opieki Zdrowotnej. Jako projekt FI-PPP fazy drugiej, FI-STAR wykorzystywał wyniki pierwszej fazy inicjatywy FI-PPP w postaci architektury oraz komponentów oprogramowania zgodnych ze specyfikacją „FI”. Rezultatem projektu było dostarczenie użytkownikom zestandaryzowanego i certyfikowanego oprogramowania. Oprogramowanie obejmowało bezpieczną i niezawodną platformę wykorzystującą zalety przetwarzania danych w „chmurze” (ang. Cloud Computing) i gwarantującą ochronę wrażliwych danych. Było to możliwe dzięki zastosowaniu oryginalnego podejścia tzw. „software to the data”. Zgodnie z takim podejściem tzw. chmura prywatna stanowi podstawowy składnik oprogramowania przetwarzającego dane, tj. systemu dostarczającego wartość dodaną dla pacjentów korzystających z usług chmury obliczeniowej. Zakładano, że docelowo oprogramowanie będzie możliwe do pobrania na zasadzie aplikacji dostępnych w sklepach z aplikacjami na urządzenia przenośne. Projekt obejmował przeprowadzenie 7 eksperymentów w dziedzinie Opieki Zdrowotnej w 7 krajach europejskich, służąc ponad 4 mln ludzi. Jeden z eksperymentów odbył się w Polsce, w Szpitalu. Eksperyment realizowany w Szpitalu obejmował dwie grupy pacjentów: chorych przed zabiegami torakochirurgicznymi (część rehabilitacyjna) oraz osoby w trakcie chemioterapii (część onkologiczna). W ramach projektu powstały m.in. aplikacje obejmujące m.in.: moduły do zdalnej diagnozy, monitoringu i konsultacji oraz portal wiedzy dla pacjentów i ich rodzin. Usługi te były dostępne za pomocą terminalu mobilnego (np. laptop, tablet). Dodatkowo powstała aplikacja na telefon komórkowy.

Strona internetowa projektu: https://www.fi-star.eu/home.html

 

Kierownik Projektu: Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka

 

 

Szpital