Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Projekty Narodowego Centrum Nauki Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcyfikacji zastawek u chorych ze stenozą aortalną-NOACs

Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOACs) jako modulatory mechanizmów prowadzących do fibrokalcyfikacji zastawek u chorych ze stenozą aortalną-NOACs


 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Projekt: OPUS 15

Kwota projektu ogółem: 1 123 600,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 1 123 600,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 06.02.2019 – 05.02.2022 (36 miesięcy)

Krótki opis projektu:                                                                                  

Głównym celem projektu jest ocena wpływu doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (NOACs) na mechanizmy w szczególności związanymi ze szlakami receptorów proteaz PAR, prowadzącymi do wapnienia zastawek aortalnych u pacjentów ze stenozą aortalną (AS). Wpływ NOACs  na  patobiologię  stenozy aortalnej  będzie  oceniany  kompleksowo  przy  użyciu  zróżnicowanych, zaawanasowanych metod in vitro i ex vivo, w tym konfokalnej mikroskopii Ramanowskiej i mikrotomografii komputerowej. Wynikiem badań będzie odpowiedź na pytanie czy u osób z AS leczenie przeciwzakrzepowe przy pomocy NOACs może spowalniać postęp choroby, przynajmniej u pacjentów z łagodną do umiarkowanej postaci AS.

Kierownik Projektu: dr hab. n. biol. Joanna Natorska

Szpital