Strona główna Dla Pacjenta Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Dokumentacja medyczna (historie chorób z leczenia w szpitalu, poradni, wyniki badań, karty informacyjne, i inne) jest udostępniana w najszybszym terminie po złożeniu wniosku o wydanie dokumentacji medycznej w Ośrodku Dokumentacji Medycznej.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej Szpitala oraz otrzymać w sekretariatach oddziałów, poradniach i Ośrodku Dokumentacji Medycznej.

Odbiór dokumentów:
Archiwum Medyczne Ośrodka Dokumentacji Medycznej - budynek A I

Poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 - 14.30

Po odbiór dokumentacji należy się zgłaszać osobiście. Jeżeli odbiór osobisty jest niemożliwy, dokumentacja może być wydana osobie wskazanej w UPOWAŻNIENIU lub będzie przesłana na adres osoby której dotyczy udostępnienie. Dokumenty mogą być wydane tylko za okazaniem dowodu osobistego.
Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy.

 

Do pobrania:
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Dla Pacjenta