Home page Patient Care Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

 


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

na podstawie art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA PRZEZNACZONA DO ZNISZCZENIA

 

ZASADY WYDAWANIA ORZECZEŃ O STANIE ZDROWIA ORAZ ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

 

UDOSTĘPNIANIE BLOCZKÓW PARAFINOWYCH, PREPARATÓW HISTOPATOLOGICZNYCH, PREPARATÓW CYTYOLOGICZNYCH

 

Aktualne komunikaty: BRAK

 

 

Patient Care