Home page Patient Care Dokumentacja medyczna Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczeniaDokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia w związku z upływem okresu przechowywania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji za pokwitowaniem odbioru. Miejscem składania i realizacji wniosków jest Archiwum Medyczne (Pawilon A-I)
Informacja o możliwości wydania dokumentacji medycznej każdorazowo na 2 miesiące przed planowanym zniszczeniem, zamieszczana jest na niniejszej stronie internetowej w formie komunikatu.

POBIERZ: Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Patient Care