Ćwicz dla serca

"Ćwicz dla serca" to program  wdrożenia rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo- naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 36 do 55 lat.

Kto powinien się zgłosić?

Osoby aktywne zawodowo - kobiety i mężczyźni w wieku 36-55 lat szczególnie zagrożeni utratą pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Jakie badania zostaną przeprowadzone?

- bezpłatne badania przesiewowe, w tym test 6-minutowego marszu

- bezpłatne badania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (pomiar ciśnienia tętniczego, częstotliwości akcji serca, masy ciała, wzrostu, wyliczenie wskaźnika masy ciała, pomiar obwodu brzucha, badania laboratoryjne: lipidogram, HbA1c, glikemia na czczo)

- bezpłatny cykl rehabilitacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów rehabilitacji

Do bezpłatnych badań przesiewowych planujemy włączyć 1800 osób ze wszystkich regionów Małopolski.

Do dalszych etapów kwalifikowane będą osoby pracujące, u których nie stwierdzi się przeciwwskazań do treningu fizycznego, cech obecnej choroby sercowo-naczyniowej wymagającej leczenia specjalistycznego lub chorób ograniczających sprawność fizyczną.

Do etapu rehabilitacji kardiologicznej zakwalifikowanych zostanie 570 uczestników, pozornie zdrowych, ale z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, którzy w ramach świadczeń standardowych
nie uzyskaliby świadczeń rehabilitacyjnych.

Dlatego zapraszamy do pobrania Ankiety badania przesiewowego (pobierz)       wypełnienia jej i przesłania mailem na adres:

dlaserca@szpitaljp2.krakow.pl

Więcej informacji:

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Aktualnosci.159+M532a8383198.0.html

 

Dla Pacjenta