Chirurgia naczyniowa

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Operacje zwężeń tętnic szyjnych:

Operacja klasyczna dwoma sposobami w zależności od obrazu środoperacyjnego, tzn.:

  • Endarterektomia podłużna z wszyciem łaty naczyniowej (chirurgiczne otwarcie zwężonej blaszką miażdżycową tętnicy poprzez podłużne przecięcie, wypreparowanie i usunięcie blaszki miażdżycowej i zamknięcie poprzez wszycie osełkowatej sztucznej łatki naczyniowej)  lub
  • Endarterektomia poprzez wynicowanie, tzw. ewersyjna (metoda nowsza, polegająca na odcięciu tętnicy szyjnej wewnętrznej od tętnicy szyjnej wspólnej w jej podziale i usunięciu okrężnej blaszki miażdżycowej poprzez wywinięcie ściany  tętnicy szyjnej wewnętrznej tak jak wywija się rękaw koszuli, a następnie przyszycie spowrotem udrożnionej tętnicy szyjnej wewnętrznej do tętnicy szyjnej wspólnej)


Oba sposoby możliwe do wykonania w znieczuleniu miejscowym lub w znieczuleniu ogólnym, ale wtedy z zabezpieczeniem (protekcją) mózgu za pomocą shuntu naczyniowego. W oparciu o standardy międzynarodowe, metody operacyjne (tzn. endarterektomii) są metodami preferowanymi.

Operacja wewnątrznaczyniowa, czyli tzw. angioplastyka z wszczepieniem stentu z protekcją mózgu proksymalną lub dystalną (tzn. z nakłucia, zazwyczaj tętnicy udowej wspólnej w pachwinie, wprowadza się cieniutki drut, tzw. prowadnik do zwężonej tętnicy szyjnej wewnętrznej, po prowadniku wprowadza się filtr do tej tętnicy powyżej miejsca zwężenia dla zabezpieczenia mózgu przed mikrozatorami, a następnie wprowadza się i rozpręża za pomocą balonu stent będący metalową siatką o kształcie lekko zwężającej się rurki, który ma za zadanie utrzymać blachy miażdżycowe na tyle szeroko, żeby kanał przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej był zbliżony do prawidłowego. Po założeniu stentu usuwa się filtr)


Uwaga: Decyzja o metodzie (operacyjna/wewnątrznaczyniowa) jest podejmowana w zależności  od stanu klinicznego chorego, wywiadu chorobowego oraz w oparciu o obraz badania USG-Doppler i Angio-CT tętnic szyjnych. Pod uwagę brane są również osobiste preferencje pacjenta.


Operacje udrożnienia aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic udowych, tętnic podkolanowych i tętnic poniżej kolana metodami:

Wewnątrznaczyniowo

  • Angioplastyka balonowa (tzn. rozszerzenie zwężającej tętnicę blaszki miażdżycowej za pomocą balonika napełnianego pod dużym ciśnieniem. W tętnicach poniżej kolana wykorzystywane są balony pokrywane lekiem antymitotycznym, który ma zapobiegać, a przynajmniej spowalniać narastanie blaszki miażdżycowej. Dostęp do zwężonej lub niedrożnej tętnicy uzyskuje się zazwyczaj poprzez nakłucie jednostronnie lub w obu pachwinach tętnic udowych wspólnych). 
  • Angioplastyka balonowa z wszczepieniem jednego lub więcej stentów (tzn. rozszerzenie zwężającej tętnicę blaszki miażdżycowej za pomocą balonika napełnianego pod dużym ciśnieniem z równoczesnym wprowadzeniem i rozprężeniem jednego lub więcej stentów. Dostęp do zwężonej lub niedrożnej tętnicy uzyskuje się zazwyczaj poprzez nakłucie jednostronnie lub w obu pachwinach tętnic udowych wspólnych)
  • Aterektomia sposobem Silver-Hawk lub Turbo-Hawk (usunięcie blachy miażdżycowej poprzez jej wewnątrznaczyniowe wycięcie. Dostęp do zwężonej lub niedrożnej tętnicy uzyskuje się zazwyczaj poprzez nakłucie jednostronnie w pachwinie  tętnicy udowej wspólnej, a narzędzie tnące ma kształt okrężnego noża podobnego do frezu, który wycina podłużnie w tętnicy skrawek blaszki miażdżycowej)


Operacja klasyczna pomostowania w zależności od obrazu Angio-CT
Aortalno-biodrowego, aortalno-udowego (przezotrzewnowo lub zaotrzewnowo), udowo-podkolanowego lub udowo-piszczelowego (polega na wszyciu pomostu, tzw. by-pass’u, z protezy naczyniowej lub w przypadku mniejszych naczyń – własnej żyły chorego, omijającej niedrożny odcinek tętnicy. Często zabieg jest połączony z wypreparowaniem zwężającej blaszki miażdżycowej w miejscach wszycia pomostu i jej usunięciem, tzw. endarterektomii)

Operacje hybrydowe:
Połączenie zabiegu chirurgicznego klasycznego, tzn. endarterektomii i pomostowania z zabiegiem wewnątrznaczyniowym (jak w opisie powyżej)


Operacje ostrych tętniaków aorty piersiowej zstępującej  (typ de Bakey III) metodą wszczepienia stent-graftów do aorty piersiowej
Dotyczy ostrych tętniaków rozwarstwiających aorty zstępującej, tzn. poniżej odejścia od łuku aorty lewej tętnicy podobojczykowej. Poprzez dostęp chirurgiczny w jednej pachwinie i drugi z nakłucia w drugiej pachwinie tętnicy udowej wspólnej lub jednej z tętnic  kończyny górnej, wprowadza się po prowadniku, ściśniętą do średnicy 8-9mm, w specjalnym urządzeniu kształtu zwężającej się rurki, protezę naczyniową ze szkieletem z metalowego, elastycznego drutu. Protezę tą uwalnia się pod kontrolą monitora radiologicznego poniżej albo tuż nad odejściem lewej tętnicy podobojczykowej, powodując zasłonięcie otworu w ścianie  aorty prowadzącego do kanału rzekomego, wytworzonego poprzez naderwanie ciągłości ściany.  W razie konieczności przedłuża się stent-graft wszczepiając poniżej następny.

Operacje podnerkowych tętniaków aorty brzusznej (tzn. poniżej odejścia tętnic nerkowych):

  • Operacje klasyczne z wszyciem protezy aortalnej prostej lub rozwidlonej (zazwyczaj poprzez dostęp przezotrzewnowy, otwierając jamę brzuszną preparuje się tętniak, tzn. poszerzenie aorty i tętnice biodrowe, a następnie po zakleszczeniu aorty powyżej tętniaka, a zarazem poniżej tętnic nerkowych oraz tętnic biodrowych, rozcina się tętniak i od środka wszywa się  do nierozszerzonej aorty górny koniec protezy, a dolne odnogi do tętnic biodrowych lub udowych w zależności od  obrazu naczyń)
  • Wszczepienia stent-graftu do aorty brzusznej (poprzez dostęp chirurgiczny w obu pachwinach, wprowadza się po prowadnikach, ściśniętą do średnicy 8-9mm, w specjalnym urządzeniu kształtu zwężającej się rurki, protezę naczyniową ze szkieletem z metalowego, elastycznego drutu, jak również jej odnogę. Protezę i jej odnogę, etapowo uwalnia się pod kontrolą monitora radiologicznego i dopręża miejsca połączeń balonem dla uzyskania pełnej szczelności protezy jako całości. Metoda jest dla pacjenta mniej agresywna i obciążająca, ale ma swoje ograniczenia i mankamenty. Jest obciążona systematyczną, do końca życia okresową kontrolą szczelności  w badaniu Angio-CT, czyli okresowym badaniem radiologicznym z podaniem dożylnie kontrastu).


Operacje wytworzenia przetok tętniczo-żylnych na kończynach górnych, ewentualnie dolnych, dla potrzeb dializoterapii.Dla Pacjenta