COMPACS

Wyspecjalizowany system służący do obsługi, archiwizacji i udostępniania cyfrowych obrazów i wyników badań echokardiograficznych. Podczas badania dane z aparatów diagnostycznych są zapamiętywane w systemie i dostępne dla lekarza w dowolnej chwili w oryginalnej postaci. Umożliwia to analizowanie badań „echo” post fatum, bez konieczności wizyty w pracowni diagnostycznej. Informacje te mogą być eksportowane na zewnątrz, nagrywane na płytki CD. Oprócz badań przesłanych z pracowni system umożliwia dostęp do danych zewnętrznych, np. poprzedniego badania, które pacjent przyniósł ze sobą.

W trakcie pracy w systemie lekarz ma do dyspozycji wysokiej jakości przeglądarkę obrazów i nagranych pętli (filmów) z wieloma opcjami prezentacji i obróbki. System rozpoznaje specjalistyczne pomiary parametrów pracy serca i wielkich naczyń wykonane w czasie badania oraz umożliwia wykonanie wszystkich stosowanych współcześnie pomiarów w dowolnym czasie po badaniu.

Zaawansowany moduł raportowania, włączający m.in. dane pomiarowe wspomaga i automatyzuje tworzenie raportu końcowego badania oraz przekazywanie wyników badań do miejsca, skąd zostały zlecone.

 

Szpital