Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intenyswengo Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

tel: 12 614 35 01
fax: 12 614 30 47
e-mail: sekr_hemo(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka

Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, kardiolog. Zatrudniony w szpitalu od 1979 roku, a od 1987 roku Kierownik Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii CM UJ, oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1986 r., doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie kardiologii w 1996; tytuł profesora nauk medycznych został mu nadany w 2006 roku. Pełnomocnik ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego UJCM.

Asystenci:

 • lek. med. Wojciech Zajdel – zastępca kierownika
 • lek. med. Marek Andres
 • lek. med. Piotr Czunko
 • lek. med. Władysław Dąbrowski
 • lek. med. Monika Durak
 • lek. med. Jacek Godlewski
 • dr n. med. Artur Kocurek
 • dr n. med. Tomasz Pawelec
 • lek. n med. Bartłomiej Guzik
 • lek. med. Jakub Podolec
 • lek. med. Marek Tomala
 • dr med. Jarosław Trębacz
 • lek. med. Aleksander Zeliaś

Rezydenci:

 • lek.med. Rafał Badacz
 • lek. med. Andrzej Machnik
 • lek. med. Bartłomiej Nawrotek
 • lek. med. Krzysztof Nycz
 • lek. med. Piotr Lech
 • lek. med. Oksana Pańkiw-Bębenek
 • lek. med. Aleksander Trąbka-Zawicki

Historia:

W 1971 w Szpitalu im. Dr Anki uruchomiono Oddział Wad Serca i rozpoczęto wykonywanie prawostronnych cewnikowań serca. W 1979 r. pracownię przekształcono w Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii i włączono w skład Instytutu Kardiologii. W 1997 roku utworzono w Szpitalu nowoczesny Zakład z 4 salami angiograficznymi, który w 2004 roku w związku z rozszerzeniem działalności przekształcono w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń. Zespół wdrożył pełny zakres terapii endowaskularnych w zakresie tętnic wieńcowych, obwodowych i aorty. W 2007 roku powołano zespól specjalistycznej medycyny ratunkowej chorób klatki piersiowej, serca i naczyń, który znacznie poprawił dostępność do nowoczesnego leczenia w Małopolsce. Planowane jest dalsze rozszerzenie programu i rozwój zintegrowanej, specjalistycznej medycyny ratunkowej w szpitalu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2013 roku Centrum przekształcono w Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział posiada 4 w pełni wyposażone sale zabiegowe oraz 65 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru medycznego, czynnych 24 godziny/dobę. Od 1999 roku w Centrum realizowany jest Małopolski program „ostrej klatki piersiowej” – interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej prowadzi całodobowy dyżur kardiologii interwencyjnej dla Krakowa i Makroregionu Polski Południowo-Wschodniej. W Centrum co roku przeprowadzanych jest 8000-10000 procedur diagnostycznych i leczniczych takich jak: koronarografia i bypassografia, angiografia tętnic obwodowych, biopsja endomiokardialna, cewnikowanie lewostronne i prawostronne serca, a także następujące zabiegi lecznicze: angioplastyka tętnic wieńcowych; angioplastyka tętnic obwodowych-szyjnych, podobojczykowych, kończyn dolnych, nerkowych; rotablacja; przezskórna laserowa rewaskularyzacja serca; ablacja alkoholowa kardiomiopatii przerostowej; przezskórne zamykanie ubytków w przegrodach serca. W pododdziale hospitalizowanych jest ok. 2500 pacjentów.

Dla Pacjenta