Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

Sekretariat: 12 614 35 01
fax: 12 614 30 47
Dyżurka lekarska: 12 614 30 40
Dyżurka pielęgniarek: 12 614 30 25
e-mail: sekr_hemo(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

prof. UJ dr hab. n. med. Jacek Legutko

Zatrudniony na stanowisku Kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala im. Jana Pawła II od 1.04.2018 roku.

W latach 1993-2018 pracownik II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada specjalizację z kardiologii, chorób wewnętrznych oraz certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej. 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012 roku, od 2015 roku Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2015-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2019-2021 Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology.


Główne zainteresowania naukowe: optymalizacja zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca poprzez zastosowanie wewnątrznaczyniowych metod obrazowych i czynnościowych (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, optyczna tomografia koherentna tętnic wieńcowych, inwazyjny pomiar rezerwy wieńcowej), optymalizacji logistyki, farmakoterapii i techniki zabiegowej pierwotnej angioplastyki wieńcowej w zawale serca, stentowanie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej, kompleksowe zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji serca.

 

 

 

 

Asystenci:

 • prof. dr hab. n med. Krzysztof Żmudka - zastępca kierownika
 • dr n. med. Wojciech Zajdel – zastępca kierownika
 • prof. dr hab. n med. Tadeusz Przewłocki
 • prof. dr hab. n med.  Piotr Odrowąż- Pieniążek
 • prof. dr hab. n med. Anna Kabłak –Ziembicka
 • dr n. med. Jarosław Trębacz
 • dr n. med. Marek Tomala
 • dr n. med. Artur Kocurek
 • dr n. med. Andrzej Machnik
 • dr n. med. Monika Durak
 • dr n. med. Tomasz Pawelec
 • dr n. med. Bartłomiej Guzik
 • dr n. med. Jakub Podolec
 • dr n. med. Maciej Stąpór
 • dr n. med. Marek Andres
 • dr n. med. Daniel Rzeźnik
 • dr n. med. Karolina Dzierwa
 • dr n. med. Krzysztof Bryniarski
 • lek med. Piotr Czunko
 • lek med. Władysław Dąbrowski
 • lek med. Jakub Baran
 • lek med. Łukasz Wiewiórka
 • lek med. Agnieszka Rosławiecka
 • lek med. Wojciech Suślik
 • lek med. Damian Maciejewski
 • lek med. Piotr Szolc
 • lek med. Bartłomiej Nawrotek
 • lek med. Elżbieta Paszek
 • lek med. Łukasz Niewiara
 • lek med. Elżbieta Ostrowska - Kaim
 • lek med. Rafał Badacz
 • lek med. Leszek Wrotniak
 • lek med. Tomasz Rajs
 • lek med. Maciej Wierzbowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Lucyna Lewicka
 • lic. piel. Ewa Węglarz

Rehabilitanci:

 • mgr Bożena Fijałkiewicz
 • mgr Piotr Zuzek

Historia:

W 1971 w Szpitalu im. Dr Anki uruchomiono Oddział Wad Serca i rozpoczęto wykonywanie prawostronnych cewnikowań serca. W 1979 r. pracownię przekształcono w Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii i włączono w skład Instytutu Kardiologii. W 1997 roku utworzono w Szpitalu nowoczesny Zakład z 4 salami angiograficznymi, który w 2004 roku w związku z rozszerzeniem działalności przekształcono w Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń. Zespół wdrożył pełny zakres terapii endowaskularnych w zakresie tętnic wieńcowych, obwodowych i aorty. W 2007 roku powołano zespól specjalistycznej medycyny ratunkowej chorób klatki piersiowej, serca i naczyń, który znacznie poprawił dostępność do nowoczesnego leczenia w Małopolsce. Planowane jest dalsze rozszerzenie programu i rozwój zintegrowanej, specjalistycznej medycyny ratunkowej w szpitalu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2013 roku Centrum przekształcono w Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział posiada 4 w pełni wyposażone sale zabiegowe oraz 65 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru medycznego, czynnych 24 godziny/dobę. Od 1999 roku w Centrum realizowany jest Małopolski program „ostrej klatki piersiowej” – interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej prowadzi całodobowy dyżur kardiologii interwencyjnej dla Krakowa i Makroregionu Polski Południowo-Wschodniej. W Centrum co roku przeprowadzanych jest 8000-10000 procedur diagnostycznych i leczniczych takich jak: koronarografia i bypassografia, angiografia tętnic obwodowych, biopsja endomiokardialna, cewnikowanie lewostronne i prawostronne serca, a także następujące zabiegi lecznicze: angioplastyka tętnic wieńcowych; angioplastyka tętnic obwodowych-szyjnych, podobojczykowych, kończyn dolnych, nerkowych; rotablacja; przezskórna laserowa rewaskularyzacja serca; ablacja alkoholowa kardiomiopatii przerostowej; przezskórne zamykanie ubytków w przegrodach serca. W pododdziale hospitalizowanych jest ok. 2500 pacjentów.

Dla Pacjenta