CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 

Kierownik: Renata Kubik

Zatrudniona w Szpitalu od 1997 r. Od roku 2018 na stanowisku Kierownika Centralnej Sterylizatorni . Ukończone studia pierwszego stopnia.


Centralna Sterylizatornia jest nowoczesną jednostką wyposażoną w sprzęt firmy MMM (sterylizatory parowe), 3M (sterylizator gazowy), Johnson&Johnson (sterylizator plazmowy Sterrad 100S) oraz BHT INNOVA-E2 (myjnia-dezynfektor do endoskopów giętkich) i Getinge (przelotowe myjnie – dezynfektory).

  • zatrudnia wykwalifikowany personel,
  • pracuje w systemie całodobowym,
  • świadczy usługi dla wszystkich klinik, oddziałów i poradni Szpitala, a także dla zleceniodawców z zewnątrz (inne szpitale, gabinety prywatne),
  • wykonuje sterylizację sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę,
  • posiada cennik usług (ceny są skalkulowane w oparciu o umowną europejską jednostkę wsadu STE),
  • zapewnia pełną dokumentację jałowości produktu (monitorowanie biologiczne i chemiczne) -  wykonuje usługi w ciągu 24 godzin, a w razie potrzeby w krótszym czasie

Technologia i procedury postępowania odpowiadają wymaganiom norm europejskich.
W 2004 r. sterylizatornia przeszła pomyślnie certyfikację ISO 9001:2000.
Procesy sterylizacyjne są monitorowane komputerowo oraz testowane chemicznie i biologicznie (m.in. fluorescencyjne testy szybkiego odczytu). Wszystkie dane z monitorowania są archiwizowane i w każdej chwili dostępne dla potwierdzenia jałowości sterylizowanego materiału.

Podjednostką Centralnej Sterylizatorni jest Stacja Łóżek wyposażona w komorę dezynfekcyjną  przeznaczoną do dezynfekcji materaców, koców i poduszek.

Kontakt:

tel: 12 614 30 68
e-mail: sterylizatornia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Dla Pacjenta