Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce

Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 21 234 084,57 PLN, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 1 230,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 1 045,50 PLN

wkład własny: 184,5 PLN

Realizacja projektu: 18.11.2008 – 30.09.2014

 

Partnerzy projektu:   

1.      Województwo Małopolskie - Beneficjent

2.      SPZOZ "Szpital powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

3.      Podhalański Szpital Specjalistyczny im. JPII w Nowym Targu

4.      Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

5.      SPZOZ w Proszowicach

6.      Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera w Skawinie

7.      Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

8.      Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

9.      Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

10.  Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

11.  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

12.  Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska

13.  SZOZ w Brzesku

14.  Szpital Powiatowy w Limanowej

15.  Szpital św. Anny w Miechowie

16.  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

17. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

18. SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

19.  Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

20.  Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

21.  "Nowy Szpital" w Olkuszu Sp. z o.o.

22.  G.V.M. Carint Sp. z o.o.

23.  Szpital Powiatowy w Chrzanowie

24.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

25.  Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

26.  Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

27.  SPZOZ w Myślenicach

27.  Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach

28.  SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu było utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania
i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające Pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów, pozyskiwaniem informacji ze szpitali oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w zakresie danych niezbędnych dla    systemu.
Zbudowany system jest z założenia narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, prace pogotowia ratunkowego oraz zespołów ratownictwa górskiego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GP i modułu GIS. W ramach projektu w siedzibie SPZOZ w Bochni Szpitala Powiatowego – Partnera projektu - uruchomiono system zarządzania i monitoringu satelitarnego wraz z przekazywaniem, wymianą i gromadzeniem informacji między jednostkami działającymi w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym współpracującymi w ramach systemu zarządzania.

 

Szpital