Home page Hospital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu - największy „Hotspot” w placówce medycznej

Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu - największy „Hotspot” w placówce medycznej

Nowością w ramach sieci kampusowej jest wdrożona usługa bezpłatnego dostępu wi-fi do Internetu dla gości szpitala i pacjentów oraz personelu . 

Bezprzewodowy dostęp do sieci został uruchomiony na całym 10-hektarowym terenie Szpitala, na którym położone jest 17 budynków. Tzw. hotspot (ang. hot spot czyli "gorący punkt") to punkt, który umożliwia posiadaczom komputerów przenośnych (laptopów), tabletów, a także palmtopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. odbiorników GPS), podłączenie się i dostęp do Internetu. Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Szpitala zyskali pacjenci i goście i wszyscy pracownicy.

Dzięki sieci bezprzewodowej użytkownik może uzyskać dostęp do informacji bez poszukiwania miejsca z dostępem do sieci, a administratorzy sieci mogą konfigurować sieć bez instalowania czy przenoszenia struktury kablowej. Sieci bezprzewodowe oferują dużą wydajność, wygodę i obniżenie kosztów w porównaniu z siecią kablową.

Bezprzewodowa sieć Szpitala jest elastycznym systemem komunikacji wdrożonym jako uzupełnienie, czyli rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej kampusowej sieci kablowej wykorzystywanej w Szpitalu ( 10 GB Ethernet). Ta sieć bezprzewodowa umożliwia połączenie transmisji danych z mobilnością użytkownika. Użytkownicy sieci korzystają ze zwiększonej elastyczności dostępu do informacji oraz tym samym wydajności systemu komunikacyjnego. Pracownicy, bez względu na ich lokalizację, mogą wykorzystywać sieć np. odbierając i wysyłając pocztę, korzystając z funkcjonujących w Szpitalu aplikacji, współdzieląc pliki, przeglądając strony WWW.

System jest w pełni zabezpieczony, wyposażony w urządzenia niewrażliwe na warunki zewnętrzne oraz zintegrowany z infrastrukturą informatyczną i komunikacyjną Szpitala .

System składa się z 60 urządzeń typu access point (punkty dostępu) i oparty jest na technologii otwartej na wszelkiego typu usługi mobilne. Access pointy są to urządzenia, które świadczą usługi dostępowe do Internetu.

Jest to w szczególności korzystne dla pracowników Szpitala, którzy tym samym, wykorzystując urządzenia przenośne, uzyskali dostęp do kampusowej (kablowej) sieci komputerowej Szpitala, w tym wszelkich zasobów systemowych i aplikacyjnych. Uruchomienie hot spotu pozwala na funkcjonowanie tzw. mobilnych pracowników: mobilnego lekarza (m-lekarz), mobilnej pielęgniarki (m-pielęgniarka). To dostęp w każdym miejscu do danych osobowych i medycznych pacjenta, w tym obrazów diagnostycznych oraz:

- możliwość tworzenia elektronicznej dokumentacji, w każdym miejscu Szpitala,

- możliwość i prostota lokalizacji oraz wezwania lekarza / pielęgniarki ,

- możliwość i prostota lokalizacji oraz elektronicznej identyfikacji pacjenta,

- możliwość stosowania mobilnej aparatury monitorującej ( np. parametrów biomedycznych pacjenta – telemetria, telemonitoring),

- rozwój elektronicznej rejestracji zdarzeń w każdym medycznym obiekcie Szpitala,

- rozwój telemedycyny - teleusług medycznych, w szczególności telematyki (przesyłanie pomiarów np. ciśnienie, temp, EKG),

- rozwój możliwości monitorowanie zachowań pacjenta.

 

Hospital