Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Badanie stomatologiczne pacjentów zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego – PREVENT

Badanie stomatologiczne pacjentów zakwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego – PREVENT

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kwota projektu ogółem:  260 510,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania:  136 831,51 PLN

wkład własny: 123 678,49 PLN

Realizacja projektu: 15.07.2009 – 30.09.2013

Partnerzy projektu: Wykonawca zewnętrzny badań stomatologicznych w ramach umowy: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

Krótki opis projektu:

Projekt miał za zadanie wypracować skuteczny i sprawdzony klinicznie algorytm stomatologicznego przygotowania chorego do chirurgicznego leczenia chorób serca. Chirurgiczne leczenie pacjentów z chorobami serca jest obarczone ryzykiem infekcji okołooperacyjnych oraz wystąpieniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) w okresie pooperacyjnym. Najnowsze wytyczne leczenia i zapobiegania American Heart Association (AHA) infekcyjnego zapalenia wsierdzia podkreślają znaczenie prawidłowej higieny jamy ustnej pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu wystąpienia pooperacyjnego infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Oprócz tego projekt ten będzie pomagał ocenić stan zdrowia jamy ustnej w populacji pacjentów z chorobami serca, którzy mają zaplanowany zabieg operacyjny. Jest to szczególnie istotne w świetle aktualnych wytycznych AHA, które podkreślają znaczenie prawidłowego stanu zdrowia jamy ustnej w profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Zrealizowane cele projektu:

  • ocena stanu zdrowia jamy ustnej i potrzeb leczniczych chorych kierowanych do zabiegów kardiochirurgicznych w badanych grupach,
  • opracowanie standardu badania stomatologicznego chorych zakwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych,
  • analiza porównawcza rodzaju i częstości powikłań bakteryjnych pomiędzy grupą chorych bez i po sanacji jamy ustnej w okresie pooperacyjnym.

Szpital