BADANIA STATUTOWE

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II prowadzone są liczne badania naukowe w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum. Badania te są finansowane w ramach tzw. badań statutowych uczelni, a także w ramach projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Szpital użycza naukowcom sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry medycznej, a także umożliwia dostęp do pacjentów. Pracownicy oddziałów dzięki prowadzonym specjalistycznym badaniom stale podwyższają swoje kwalifikacje oraz zdobywają tytuły naukowe. Kliniki, których pracownicy realizują projekty badawcze w Szpitalu to:

  • Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii,
  • Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej,
  • Oddział Kliniczny Elektrokardiologii,
  • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń.  

Projekty mają wpływ również na wzrost jakości świadczonych usług medycznych w Szpitalu i weryfikują innowacyjne metody leczenia pacjentów. Badania statutowe są eksperymentami badawczymi i mają na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim pozwala na stałą edukację personelu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Szpital