Strona główna Dla Pacjenta Programy profilaktyczne Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej umożliwia wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych.


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - jako jedyny ośrodek w Małopolsce - bierze udział w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, który realizowany jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ogólnopolski "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020".

W ramach tego programu pacjentom w wieku 65 i więcej lat oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej. Jest to proste, nieinwazyjne badanie przesiewowe, które pozwala wychwycić wszelkie patologie. Informacja przekazywana jest do lekarza rodzinnego, a gdy jest to konieczne, szpital przejmuje dalszą diagnostykę i leczenie pacjenta.
Warunkiem włączenia do programu jest  występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej:

•choroba wieńcowa,
•palenie tytoniu,
•nadciśnienie tętnicze,
•hiperlipidemia,
•płeć męska.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: tel. 22 417 13 25.

Dla Pacjenta