Strona główna Szpital Badania i Projekty

BIURO WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU

Kierownik:
mgr Dominika Gryszówka

Kontakt:

tel.: 12 614 33 84, 12 614 35 57, 12 614 25 85, 12 614 25 86


fax: 12 614 35 57
e-mail: biuro(at)szpitaljp2.krakow.pl

Biuro Wspierania Badań i Rozwoju zostało utworzone, gdy tylko pojawiła się możliwość pozyskania dla Szpitala środków finansowych pochodzących ze źródeł europejskich. W zespole pracuje 10 osób, których siłą i potencjałem jest różnorodne doświadczenie zawodowe oraz zróżnicowane wykształcenie z zakresu m.in. stosunków międzynarodowych, zarządzania projektami biznesowymi i naukowymi, zdrowia publicznego, controllingu i finansów, informacji naukowej i infobrokeringu, inżynierii biomedycznej, a także nauk medyczno-przyrodniczych. Główne zadania realizowane przez Biuro to przede wszystkim:

  • przygotowanie wniosków i materiałów aplikacyjnych do aktualnych konkursów,
  • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi z obszaru ochrony zdrowia oraz z państwowymi instytucjami pośredniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu środków unijnych,
  • zarządzanie projektami i rozliczanie środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
  • sprawozdawczość w prowadzonych projektach unijnych, badawczo-rozwojowych, naukowych, klinicznych i prewencyjnych oraz monitoring podpisanych umów.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II realizowane są cztery typy projektów:

  • projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • projekty własne,
  • badania kliniczne,
  • badania statutowe.

Aktualnie w Biurze Wspierania Badań i Rozwoju trakcie realizacji jest następująca liczba przedsięwzięć:

Nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć jest strategiczny rozwój Szpitala i kreowanie ścieżek rozwoju zarówno kadry medycznej, jak i administracyjnej. Istotnym założeniem projektów jest również wspieranie oraz promowanie współpracy Szpitala z biznesem. Kooperacja obu sektorów to szansa na wymianę doświadczeń i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Konieczność doskonalenia standardów leczenia na wzór opieki medycznej pozostałych krajów Unii Europejskiej, jak również potrzeba sprostania coraz to większej konkurencji występującej w obszarze usług medycznych powoduje, iż celem projektów jest też rozbudowa samego Szpitala oraz ulepszanie jego infrastruktury.

Współpraca ze Szpitalem

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest bardzo prężnie rozwijającą się instytucją nastawioną na współpracę zarówno z reprezentantami sektora publicznego, jak i prywatnego.
W dotychczasowej kooperacji z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, Szpital dał się poznać jako rzetelny i wiarygodny partner. Będąc jednostką stale dążącą do doskonalenia standardów leczenia oraz nastawioną na wymianę doświadczeń i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, Szpital chętnie uczestniczy w realizacji różnego typu projektów. Propozycje wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy partnerskiej ze Szpitalem można przedstawiać w Biurze Wspierania Badań i Rozwoju. Dzięki pośrednictwu Biura w tym procesie, zgłoszone pomysły na projekt zostaną skonsultowane z kadrą zarządzającą Szpitalem, co zwiększa szanse na wdrożenie.

Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych – informacje o projektach realizowanych w Szpitalu

Badania kliniczne – informacje dotyczące prowadzenia badań klinicznych w Szpitalu

Badania statutowe – informacje związane z realizacją badań naukowych w Szpitalu na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum

Badania własne - informacje związane z realizacją badań naukowych w Szpitalu

 

Szpital