Home page Hospital Badania i Projekty

DZIAŁ WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU

Kierownik:
mgr Dominika Gryszówka

tel.: 12 614 33 84

fax: 12 614 35 57

e-mail: biuro(at)szpitaljp2.krakow.pl


•    Sekcja ds. Funduszy Europejskich, kierownik: mgr Paulina Kozub 

tel. 12 614 35 57;  12 614 25 86;

•    Sekcja ds. Badań Klinicznych, kierownik: mgr inż. Ewa Gąsior 

tel. 12 614 25 82; 12 614 33 86

•    Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Marketingu, kierownik: mgr Edyta Gajewska

tel. 12 614 33 85; 12 614 33 87; 12 614 89; 12 614 90, 

tel. 12 61422 65; 12 614 22 64; 12 614 22 96  

Dział Wspierania Badań i Rozwoju został utworzony w celu skutecznego pozyskiwania i prawidłowego wykorzystania środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i  europejskich. Siłą i potencjałem zespołu jest różnorodne wykształcenie i doświadczenie zawodowe  z zakresu m.in. stosunków międzynarodowych, zarządzania projektami biznesowymi i naukowymi, zdrowia publicznego, controllingu i finansów, informacji naukowej i inżynierii biomedycznej, nauk medyczno-przyrodniczych, a także PR.


Główne zadania realizowane przez Dział:
- przygotowanie wniosków i materiałów aplikacyjnych do aktualnych konkursów,
- nawiązywanie kontaktów z państwowymi instytucjami pośredniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu środków unijnych oraz z potencjalnymi partnerami zagranicznymi z obszaru ochrony zdrowia,
- zarządzanie projektami i rozliczanie środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,
- sprawozdawczość w prowadzonych projektach unijnych, badawczo-rozwojowych, naukowych, klinicznych i prewencyjnych oraz monitoring podpisanych umów,
- realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych, organizacja wydarzeń otwartych, szkoleń, opracowanie materiałów wydawniczych,
- dbanie o wizerunek szpitala,
- koordynacja konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez szpital.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II realizowane są cztery typy projektów:
-  projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
-  projekty własne
-  badania kliniczne
-  badania statutowe.


Nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć jest strategiczny rozwój Szpitala i kreowanie ścieżek rozwoju zarówno kadry medycznej, jak i administracyjnej. Istotnym założeniem projektów jest również wspieranie oraz promowanie współpracy Szpitala z biznesem. Kooperacja obu sektorów to szansa na wymianę doświadczeń i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Konieczność doskonalenia standardów leczenia na wzór opieki medycznej pozostałych krajów Unii Europejskiej, jak również potrzeba sprostania coraz to większej konkurencji występującej w obszarze usług medycznych powoduje, iż celem projektów jest też rozbudowa samego Szpitala oraz ulepszanie jego infrastruktury.

Współpraca ze Szpitalem
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest bardzo prężnie rozwijającą się instytucją, nastawioną na współpracę zarówno z reprezentantami sektora publicznego, jak i prywatnego.

W dotychczasowej kooperacji z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, Szpital dał się poznać jako rzetelny i wiarygodny partner. Będąc jednostką stale dążącą do doskonalenia standardów leczenia oraz nastawioną na wymianę doświadczeń i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, Szpital chętnie uczestniczy w realizacji różnego typu projektów.


Propozycje wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy partnerskiej ze Szpitalem można przedstawiać w Dziale Wspierania Badań i Rozwoju. Dzięki pośrednictwu Działu w tym procesie, zgłoszone pomysły na projekt zostaną skonsultowane z kadrą zarządzającą Szpitalem, co zwiększa szanse na ich wdrożenie.

Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych – informacje o projektach realizowanych w Szpitalu

Badania kliniczne – informacje dotyczące prowadzenia badań klinicznych w Szpitalu

Badania statutowe – informacje związane z realizacją badań naukowych w Szpitalu na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum

Badania własne - informacje związane z realizacją badań naukowych w Szpitalu

 

Hospital