Strona główna Szpital Aktualności 8 marca 2018 - Światowy Dzień Nerek

08.03.2018

8 marca 2018 - Światowy Dzień Nerek

 

8 marca 2018 Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa, która ma na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca.

Przedstawiamy Zespół Przeszczepiania Nerek,  Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

                                                                                                                                                  fot. Robert Szajna

 

od lewej stoją:
dr n.med. Monika Kraśnicka, lek med. Nina Bejm-Wilczyńska, lek med. Maciej Kowalewski, lek .med. Katarzyna Siek, lek. med. Bogdan Niekowal

 

Każdego roku w Polsce na przeszczepienie narządu oczekuje bardzo wielu chorych. Jest to dla nich jedyna szansa na powrót do normalnego życia, a bardzo często – po prostu na przeżycie. Transplantacja jest uznaną i skuteczną metodą leczenia tak jak leczenie chirurgiczne czy farmakologiczne z długą historią i wieloma sukcesami. W KSS im Jana Pawła II program przeszczepiania nerek działa od sierpnia 2014. Od tego czasu do chwili obecnej przeszczepiono w Naszym Szpitalu 134 nerek, przeszczepiliśmy nerki 74 mężczyznom i  60 kobietom. Nowe nerki dostali Chorzy w wieku 17 do 79 lat. W tej grupie  13 Chorych zostało poddanych drugiemu przeszczepieniu, a dwójka otrzymała trzeci przeszczep. Wszyscy Chorzy, którzy zostali poddani przeszczepieniu nerki w Naszym Szpitalu żyją. Funkcjonuje  97% przeszczepionych przez Nas narządów.

Naszym priorytetem jest szybkie usprawnianie chorych po zabiegu operacyjnym i maksymalne skrócenie czasu hospitalizacji w celu uniknięcia powikłań. Możemy pochwalić się najkrótszym w Polsce średnim czasem hospitalizacji –średnio 9 dni. Jest to możliwe dzięki  przechowywaniu nerek techniką mechanicznej perfuzji, maksymalnym skracaniu czasu zimnego niedokrwienia, minimalizacji urazu operacyjnego, unikaniu zakładania drenów. Bardzo ważnym aspektem opieki transplantacyjnej we wczesnym okresie okołooperacyjnym jest niski odsetek przeszczepionych nerek,  które podejmują czynność z opóźnieniem tzw DGF (delayed graft function) - w Naszym Ośrodku ten wskaźnik wynosi  21%. Taki wynik jest analogiczny do wyników najlepszych ośrodków przeszczepiających nerki na świecie. W trakcie trwania programu przeszczepiania nerek nie wystąpiły istotniejsze powikłania chirurgiczne pod postacią: powikłań naczyniowych czy urologicznych. Chłonkotok był skutecznie leczony u 3 chorych, a krwiaki u dwóch chorych. Reoperowano dwóch chorych z powodu zagięcia tętnicy nerkowej oraz jednego z powodu tętniaka grzybiastego we współpracy z chirurgami z Oddziału Chirurgii Naczyniowej, z bardzo dobrym efektem.

Celem usprawnienia procesu kwalifikacji do przeszczepienia nerki w KSS im. Jana Pawła II powołano Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny (ROK JP2).  Ośrodek Kwalifikujący współpracuje z 7 Stacjami Dializ z całej Małopolski.  Ściśle współpracujemy  z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, Ośrodkiem Szybkiej Diagnostyki, Zakładem Radiologii, Oddziałem Hemodynamiki i innymi jednostkami  szpitala. Dzięki temu czas kwalifikacji do przeszczepienia nerki udaje się skrócić do 3-6 miesięcy.

Ośrodek sprawuje kompleksową opiekę nad Chorymi po przeszczepieniu nerki, którzy otrzymali narząd w Naszym Szpitalu oraz Chorymi zakwalifikowanymi do przeszczepienia w ROK JP2, którzy przebyli zabieg przeszczepienia w innych ośrodkach transplantacyjnych. 

Przeszczepianie nerek w szpitalu znanym z transplantacji serca jest kolejnym krokiem na drodze do rozwoju transplantologii w regionie Polski południowej.

 

Szpital