Strona główna Szpital Aktualności Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN – MINIATURA 1 oraz OPUS 14

29.05.2018

Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN – MINIATURA 1 oraz OPUS 14

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejne projekty z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty.

 

  • Wniosek pt. „NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dymu tytoniowego” w konkursie MINIATURA 1

    Kierownik działania naukowego: dr n. med. Renata Maria Kolasa-Trela


    Kwota projektu: 49 995,00 zł

 

  • Wniosek pt: „Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana” w konkursie OPIUS 14.

    Kierownik działania naukowego: dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk


    Kwota projektu: 652 323,00 zł

 


Lekarze naszego szpitala, dzięki wsparciu Dyrekcji oraz Działu Wspierania Badań i Rozwoju, wywalczyli kwotę łącznie ponad 700 000,00 zł


Celem konkursu MINIATURA 1 jest finansowanie pojedynczego działania naukowego. W tym przypadku Pani dr n. med. Renata Kolasa-Trela zdecydowała się przeprowadzić badanie pilotażowe mające za zadanie zbadanie wpływu aktywacji NETs na progresję stenozy aortalnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu.


Natomiast celem sztandarowego konkursu NCN pt. OPUS jest finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. W tym przypadku Pani dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk postawiła sobie do realizacji trzy cele: (1) ocena mechanizmów prowadzących do zaburzeń generacji trombiny u dorosłych chorych po operacji Fontana (OF), (2) ocena fenotypu skrzepów fibrynowych oraz rola polyhydrocytów w budowie i funkcji skrzepów u dorosłych po OF oraz (3) ocena częstości występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz czynniki wpływające na ich powstawanie w dwuletnim okresie obserwacji u dorosłych po OP.Oba projekty przyczynią się m. in. do poszerzenia wiedzy na temat zjawisk, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, zwiększenia opieki nad pacjentem poprzez lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Serdecznie gratulujemy Kierownikom Projektów oraz życzymy wielu sukcesów!

Szpital