Strona główna Szpital Aktualności „Ćwicz dla serca”

19.07.2018

„Ćwicz dla serca”

 

Miło nam poinformować, iż złożony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat” w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1293/18 z dnia 17 lipca 2018 r. otrzymał wsparcie w wysokości 1 742 908,47 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych.

Głównym celem projektu jest promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) u osób w wieku 36-55 lat. Dane epidemiologiczne wskazują, że populację województwa małopolskiego charakteryzuje największa w Polsce umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca, a także, że wśród czynników ryzyka choroby wieńcowej w populacji Małopolski na 1. miejscu znajduje się niedostateczna aktywność fizyczna. We współpracy z Jednostkami Regionalnymi (oddziały kardiologiczne i rehabilitacyjne) z każdego z subregionów województwa małopolskiego Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II planuje przeprowadzić aktywne poszukiwanie osób zagrożonych niezdolnością do pracy poprzez objęcie badaniami przesiewowymi i ankietowymi 1800 pracowników małopolskich zakładów pracy. Ci z uczestników, u których nie stwierdzi się choroby układu krążenia, pozornie zdrowi, ale z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, którzy w ramach świadczeń standardowych nie uzyskaliby świadczeń rehabilitacyjnych, zakwalifikowani zostaną do etapu rehabilitacji kardiologicznej (max. 570), która prowadzona będzie przez wykwalifikowanych trenerów rehabilitacji.

Projekt skoncentrowany będzie na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski.

Szpital