Strona główna Szpital Aktualności Ogłoszenie o przedłużeniu naboru na partnera społecznego w ramach projektu partnerskiego: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”

24.05.2017

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru na partnera społecznego w ramach projektu partnerskiego: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II przedłuża otwarty nabór na partnera społecznego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych”, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17

Szczegóły naboru znajdują się w zapytaniach ofertowych oraz na stronach Biura Wspierania Badań i Rozwoju

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert i współpracy!

Szpital