Strona główna Szpital Aktualności Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”

07.08.2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”

      
Z radością informujemy, iż w dniu 2-go sierpnia br. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej”. Wysiłki Kadry Zarządzającej oraz Pracowników Szpitala doprowadziły do opracowania projektu odpowiadającego na realne potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Małopolskiego. Inwestycja  zakłada powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej, w skład którego wejdą:

  1. Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym
  2. Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby

Powstały ośrodek będzie kompleksowo prowadził leczenie pacjentów z ciężką niewydolnością serca i wątroby. W budżecie projektu zaplanowano wydatki na modernizację i rozbudowę Pawilonu M-VIII, mieszczącego się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Ponadto, zaplanowano zakup: wyposażenia medycznego do powstającego Centrum, towarzyszącej infrastruktury IT oraz niezbędnego wyposażenia gospodarczego. Warto nadmienić, iż projekt Utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej uzyskał wysokie noty na etapie oceny merytorycznej, uzyskując łączną liczbę punktów 27 (na 30 możliwych), co stanowiło 90% możliwych do zdobycia punktów. Całkowita wartość projektu określona została na poziomie 23 579 808,34 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 18 863 846,64 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Szpital