Strona główna Szpital Aktualności Nabór na partnera społecznego

23.05.2018

Nabór na partnera społecznego

 

W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18 dot. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zapraszam do udziału w naborze na partnera:

  • organizację pozarządową lub partnera społecznego, którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Single-Element.583+M5c1ddf5dd77.0.html

  • partnera społecznego, reprezentującego interesy i zrzeszającego podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Single-Element.583+M5c0f366301c.0.html

 

Szpital