Strona główna Szpital Aktualności Rozpoczynamy realizację projektu „Pomyśl o mózgu”

29.01.2018

Rozpoczynamy realizację projektu „Pomyśl o mózgu”

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” (nr projektu WND-POWR.05.01.00-00-0028/17).


Tym samym przystępujemy do realizacji projektu, mającego na celu szereg aktywności związanych z profilaktyką i wczesnym rozpoznawaniem objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym projektu jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.


W ramach projektu planowane jest utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ, działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej oraz świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Do współpracy zostanie zaproszonych 66 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Efektem powinno być zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych oraz zwiększenie świadomości na temat chorób naczyń mózgowych.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu oraz kwota dofinansowania wynosi 2 402 256,85 PLN.

Kontakt:
Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
pomyslomozgu(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Szpital