Strona główna Szpital Aktualności Szkolenia dla ratowników medycznych i dyspozytorów

31.10.2019

Szkolenia dla ratowników medycznych i dyspozytorów

Dzisiaj ruszył nabór na kolejny kurs realizowany w ramach projektu szkoleniowego „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020. Cieszymy się, że szkolenie to cieszy się popularnością. To bardzo ważne umiejętności.

- Za każdym razem, gdy ratujemy pacjenta w głębokiej hipotermii, przekraczamy kolejne granice. Dzięki pracy ogromnego zespołu ludzi uratowaliśmy Adasia, który jest światowym fenomenem. Miał najniższą temperaturę spośród osób uratowanych z głębokiej hipotermii. Chłopiec jest zdrowy i normalnie się rozwija – mówi dr Tomasz Darocha, specjalista anestezjologii I intensywnej terapii, kierownik projektu.

Celem głównym szkolenia będzie wykształcenie umiejętności praktycznego postępowania w poszczególnych stopniach hipotermii, ze szczególnym naciskiem na fazę "ciężkiej”"postaci choroby z towarzyszącą jej niestabilnością układu krążeniowo-oddechowego. Celem szczegółowym natomiast, nauka w zakresie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego.

Istotnym elementem będzie nauka pomiaru temperatury centralnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ratownicy medyczni mają możliwość samodzielnego wykonania pomiaru temperatury centralnej organizmu. Jedynie teoretyczne zaznajomienie się z tą procedurą może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla ofiary, dlatego zaplanowaliśmy odrębne stacje ćwiczeniowe, których celem będzie praktyczna nauka prawidłowego pomiaru temperatury głębokiej ciała.

Szczególnie ważnym elementem szkolenia będzie punkt dotyczący hipotermii pourazowej. Statystyki WHO wskazują, że urazy stanowią główną przyczynę zgonów wśród populacji do 45 roku życia (wieku młodego). Prewencja hipotermii pourazowej ma ogromne znaczenie dla rokowania u poszkodowanego.

Dlatego planujemy zrealizowanie scenariuszy z zakresu „zespołu urazowego”, w których oprócz nauki postępowania urazowego, kluczowa będzie nauka prewencji utraty ciepła i odpowiedniej termoizolacji u poszkodowanego po ciężkim urazie.

Szkolenia mają charakter symulacyjny i w nowoczesny sposób przygotowują do pracy z poszkodowanymi wychłodzonymi.

Więcej informacji na stronie Projektu Hipotemii

 

Szpital