Strona główna Szpital Aktualności 31 maja 2019 r. - II Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna

23.05.2019

31 maja 2019 r. - II Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna

Zapraszamy lekarzy, kadrę medyczną, studentów wydziałów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni wyższych na II Polsko-Ukraińską Konferencję Medyczną pt. „Choroby Serca i Naczyń w 2019 r.” , która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, Pawilon A-V w Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu Jana Pawła II.

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Komitet Naukowy konferencji serdecznie zapraszają lekarzy, kadrę medyczną, studentów wydziałów medycznych oraz wszystkich zainteresowanych pracowników uczelni wyższych na  II Polsko-Ukraińską Konferencję Medyczną pt. „Choroby Serca i Naczyń w 2019 r.” Celem tegorocznej edycji wydarzenia jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja najnowszych wyników badań, a także stosowanych praktyk medycznych dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia wszelkich zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych, naczyniowych.


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, jako jeden z wiodących w Polsce ośrodków, zaprezentuje specjalistom z Ukrainy aktualne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz ich terapii, a także innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w tej jednostce. Główne rezultaty konferencji to: integracja środowiska medycznego z Polski i Ukrainy, zaprezentowanie polskiego potencjału eksportowego, a także okazja do nawiązania nowych kontaktów zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Wydarzenie jest platformą umożliwiającą zaprezentowanie polskiej medycznej myśli technologicznej oraz ofert polskich producentów specjalistycznego sprzętu medycznego.


Wszystkim sesjom towarzyszyć będą zapowiadające się interesująco dyskusje naukowe. Omawiane będą również tematy związane z dotychczasową i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie.


Konferencję otworzy dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Przewidziane są także wystąpienia dr Gychka Mychailo Mychailovycha - Dyrektora Lwowskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego i dr Gryschuka Ostapa Ivanovycha - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankowsku oraz prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca - Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM, Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.


W ramach programu planowana jest wizyta w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, w którym prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.
W wydarzeniu wezmą udział znakomici polscy i ukraińscy specjaliści, a wśród tematów poszczególnych sesji znalazły się takie, jak: Przegląd innowacyjnych metod leczenia niedomykalności zastawki mitralnej; Kiedy i komu TAVI?; Protezowanie tętniaków obejmujących tętnice nerkowe – stentgrafy z kominowaniem (CHEVAR); Ostra zatorowość płucna – nowe możliwości leczenia; Przezskórne leczenie wrodzonych wad serca u młodocianych i dorosłych. 
Jednym z tematów będzie także prezentacja projektu CIRCULATE. Zaproponowano w nim nowe podejście do leczenia wybranych chorób sercowo-naczyniowych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzące z galarety Whartona (WJMSC), wykorzystując ich potencjał regeneracyjny. Realizacja CIRCULATE pozwoli na zdobycie wiedzy na temat biologii komórek WJMSC i przetestowanie nowych technologii opartych o MRI w celu monitorowania procesu regeneracji. Będzie to miało wpływ na rozwój nowych strategii terapeutycznych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego przy użyciu terapii opartej o komórki macierzyste. Celem jest opracowanie leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych, dzięki któremu będzie można regenerować narządy i tkanki.

Ramowy program wydarzenia:
8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników
8.30 – 9.00 Uroczyste otwarcie Konferencji
Wystąpienia:
•    dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II,
•    dr Gychka Mychailo Mychailovych - Dyrektor Lwowskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego,
•    dr Gryschuk Ostap Ivanovych - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankowsku
•    prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

9.00 – 10.15 SESJA 1. Kardiologia/Kardiochirurgia
Prowadzenie:

Prof. dr hab. med. Lubomyr Volodymyrovych Kulyk;

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak;

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec


1. Niedomykalność mitralna - doświadczenia własne
Prof. dr hab. med. Lubomyr Volodymyrovych Kulyk, Lwowskie Centrum Kardiochirurgii, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego, Lwów, (Ukraina)
2. Przegląd innowacyjnych metod leczenia niedomykalności zastawki mitralnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
3. Features of Emergency Cardiac Surgery Assistance in Ukraine
Sudus Andrij, MD Cardiac surgeon, Ivano-Frankivsk Clinical treatment and diagnostic center SIMEDGROUP, (Ukraine)
4. Kiedy i komu TAVI? Wyniki leczenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr n. med. Jarosław Trębacz, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Dyskusja

10.30 – 11.45 SESJA 2. Kardiologia/Kardiochirurgia
Prowadzenie: Oleh Popadyuk Ph. D.; Prof. UJ dr hab. med. Piotr Musiałek; Prof. dr hab. n. med. R. Drwiła
1. Starting CTO program in a private clinic – to do or not to do, personal experience
Petrovsky Taras, MD Interventional cardiologist, Ivano-Frankivsk Clinical treatment and diagnostic center SIMEDGROUP, (Ukraine)
2. Terapia regeneracyjna serca – program CIRCULATE
Dr hab. med. Prof. UJ Piotr Musiałek, Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
3. The problem of vascular access in patients treated with the method of programmable hemodialysis in the Ivano-Frankivsk region
Oleh Popadyuk MD,PhD ; Oleg Lehun MD, Roslan Protas, MD , Andrij Jaworskyj MD Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Regional Clinical Hospital (Ukraine)
4. Kiedy HTX a kiedy LVAD? Wyniki leczenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Dr hab. n. med. Karol Wierzbicki Prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś, Prof. dr hab. n. med. R. Drwiła
Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Dyskusja

12.00– 13.30 SESJA 3. Kardiologia/Angiologia/Chirurgia naczyniowa
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek; Prof. Ivan Gudz, MD PhD Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
1. Carotid endarterectomy - modern approach from the points of the evidence based medicine
Prof. Ivan Gudz, MD PhD; Oleksij Gudz, MD; Volodymyr Ginchytsky, MD Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital (Ukraine)
2. 18-years expirence of carotic and vertebral stenting in John Paul II Hospital,
Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
3. Hybrid approach in patients with old thrombosis of femoro-popliteal arteries.
Oleksij Gudz, MD ; Prof. Ivan Gudz MD, PhD ; Igor Melnyk, MD Ukraine, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital (Ukraine)
4. Protezowanie tętniaków obejmujących tętnice nerkowe - stentgrafty z kominowaniem (CHEVAR), doświadczenia własne, dr n. med. Mariusz Trystuła Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
5. Techniki operacyjne w leczeniu tętniaków okołonerkowych , Prof. dr hab. n. med. A. Jawień Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Janasza w Bydgoszczy

6. Surgical treatment of patients with perforation of the esophagus complicated by acute purulent mediastinitis -Sergiy Snizhko, MD, PhD Department of Surgery №2 and Cardiac Surgery, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital, (Ukraine)

Dyskusja

14.00 – 15.15 SESJA 4. Ostra zatorowość płucna. Wady wrodzone.
Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Jurij Andrijovych Ivaniv; Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec; Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
1. Ostra zatorowość płucna – nowe możliwości leczenia
- wyniki zastosowania systemu EKOS – doświadczenia własne lek. med. Jakub Stępniewski
- wyniki endarterektomii tętnic płucnych – doświadczenia własne dr med. Roman Przybylski
- wyniki endarterektomii tętnic płucnych na Ukrainie Prof. dr hab. med. Lubomyr Volodymyrovych Kulyk
2. Przezskórne leczenie wrodzonych wad serca u młodocianych i dorosłych,
Prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar; Prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
3. Adult Kawasaki disease , Prof. dr hab. med. Jurij Andrijovych Ivaniv, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego, Lwów (Ukraina)

Dyskusja

15.15 – 15.45 SESJA 5. Współpraca międzynarodowa
Dyskusja z udziałem:
•    Mychail Mychailowych Gychka Dyrektor Lwowskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego
•    Andrij Jaworskyj Z-ca Dyrektora Iwano-Frankiwskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego
•    dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
•    Prof. dr hab. n. med. A. Undas, Przewodnicząca Rady Naukowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
•    Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM
•    Aleksandra Kubiec, Medycyna Praktyczna

Bezpłatna rejestracja na konferencję odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową:

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/II-Polsko-Ukrainska-Konferencja-Medyczna-pn-Choroby-Serca-i-Naczyn-w-2019-roku.854.0.html

 

 

 

Szpital