Strona główna Szpital Aktualności Szpital realizuje kolejny projekt w ramach konkursów NCN – MINIATURA 2

08.08.2018

Szpital realizuje kolejny projekt w ramach konkursów NCN – MINIATURA 2

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejny projekt z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty.

  • Wniosek pt. „Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie” w konkursie MINIATURA 2

          Kierownik działania naukowego: dr Tadeusz Góralczyk

          Kwota projektu: 49 995,00 zł


Celem konkursu MINIATURA 2 jest finansowanie pojedynczego działania naukowego. W tym przypadku Pan Doktor Tadeusz Góralczyk zdecydował się przeprowadzić badanie pilotażowe dotyczące określenia wpływu antagonistów witaminy K (VKA) i doustnych antykoagulantów niebędących VKA na właściwości lepkosprężyste skrzepów oraz ocenę ich zależności od testów czynnościowych charakteryzujących fenotyp skrzepu osoczowego.Projekt jest ważny dla wyjaśnienia mechanizmów korzystnego działania antykoagulacji i jej ograniczeń poprzez poznanie roli jaką spełniają właściwości lepkosprężyste skrzepu. Przyczyni się to niewątpliwie do poszerzenia wiedzy na temat zjawisk, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, zwiększenia opieki nad pacjentem poprzez lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Serdecznie gratulujemy Kierownikowi Projektu oraz życzymy wielu sukcesów!

Szpital