Strona główna Szpital Aktualności Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

09.06.2017

Interdyscyplinarne Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej

Miło nam poinformować, iż złożony przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej” w ramach konkursu nr  RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony, uzyskując  łączną liczbę punktów 27 (na 30 możliwych), co stanowi 90,00% możliwych do zdobycia punktów. Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 867/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 18 863 846,64 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.


Projekt zakłada powstanie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej, w skład którego wejdą:

  1. Regionalny Ośrodek Leczenia Niewydolności Serca z Centrum Ambulatoryjno-Telemedycznym
  2. Regionalny Ośrodek Leczenia Chorób Wątroby

W ramach projektu przewidziano modernizację i rozbudowę Pawilonu M-VIII, mieszczącego się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Ponadto w projekcie zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia medycznego do powstającego Centrum, zakup wyposażenia IT, a także zakup niezbędnego wyposażenia gospodarczego.

Szpital