Strona główna Szpital Aktualności Punkt Wstępnej Oceny Pacjenta

24.04.2020

Punkt Wstępnej Oceny Pacjenta

Zgodnie za zaleceniami specjalistów ds. epidemiologicznych, a jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku, nasz szpital już 1 kwietnia 2020 roku uruchomił Punkt Wstępnej Oceny Pacjenta.

Tzw. triaż to procedura medyczna polegająca na segregowaniu pacjentów ze względu na ich stan zdrowia. Stosowany jest zazwyczaj w medycynie ratunkowej i podczas wypadków masowych.


Każda osoba, która wchodzi na teren naszego szpitala zobaczy namalowane na jezdni i chodnikach kolorowe linie. To oznaczenie ścieżek poruszania się – bardzo ważne w czasie stanu epidemii.


Zgodnie z wprowadzonymi procedurami, dzieci kierowane są bezpośrednio na oddziały natomiast dorośli (pacjenci a także osoby im towarzyszące) - poza pacjentami onkologicznymi - kierowani są bezpośrednio z bramy głównej do Punktu Wstępnej Oceny Pacjenta.

Tam pełni dyżur zespół,  kierowany przez Panią Marzenę Jęczmionkę. Personel pielęgniarski i fizjoterapeuci wyposażeni są w optymalne środki ochrony osobistej. Pacjent przy wejściu musi zdezynfekować ręce oraz otrzymuje maseczkę chirurgiczną.


Każda trafiająca do Punktu z zewnątrz osoba ma wykonane badania (pomiar temperatury i saturację), przeprowadzony jest także wywiad epidemiologiczny. Wszystko zapisywane jest w odpowiednich ankietach. W przypadku braku jakichkolwiek objawów infekcji i przy ujemnym wywiadzie, pacjenci kierowani są na oddziały lub do poradni.

Jeśli natomiast występują jakiegokolwiek objawy infekcji lub wywiad jest dodatni, pielęgniarka zawiadamia telefonicznie dyżurnego lekarza i dalsze postępowanie toczy się według szczegółowych instrukcji postępowania w dwóch ścieżkach: kardiologiczno-neurologicznej lub pulmonologicznej.


Dzięki ogromnemu wkładowi pracy Punkt działa bardzo sprawnie, zachowując przy tym wysokie bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych w jego obsługę osób.

Szpital