Strona główna Szpital Aktualności Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii"

25.09.2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii"

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 6-go września 2017r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowa o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii. Wysiłki Kadry Zarządzającej oraz Pracowników Szpitala doprowadziły do opracowania projektu odpowiadającego na realne potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Małopolskiego. W budżecie projektu zaplanowano wydatki na przebudowę i nadbudowę budynku Torakochirurgii - Pawilonu M-I, mieszczącego się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Ponadto, zaplanowano zakup: wyposażenia medycznego do powstającego Centrum, towarzyszącej infrastruktury IT oraz niezbędnego wyposażenia gospodarczego. Projekt obejmuje:

  • Rozbudowę bloku operacyjnego, uwzględniającą wybudowanie sali operacyjnej z zapleczem i sali wybudzeniowej
  • Utworzenie Odcinka Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
  • Przygotowanie sal umożliwiających izolację chorych zakażonych patogenami alertowymi
  • Utworzenie Pracowni Fizjoterapii, ze stanowiskami do rehabilitacji chorych
  • Utworzenie Pracowni Badań Czynnościowych (spirometria, DLCO i badanie ergospirometryczne)
  • Utworzenie Izby Przyjęć Oddziału
  • Zakup infrastruktury rezonansu magnetycznego 1.5 T

Warto nadmienić, iż projekt Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii uzyskał wysokie noty na etapie oceny merytorycznej, uzyskując łączną liczbę punktów 28 (na 30 możliwych), co stanowiło 93,33 % możliwych do zdobycia punktów. Całkowita wartość projektu określona została na poziomie 21 900 000,00 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 17 519 999,96 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Szpital