Strona główna Szpital Aktualności Dr hab. Stanisław Rumian p.o. Dyrektora Szpitala

16.09.2019

Dr hab. Stanisław Rumian p.o. Dyrektora Szpitala

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1688/19 z dnia 12 września 2019 roku,  z dniem 16 września 2019 roku powierzono Panu dr hab. Stanisławowi Rumianowi pełnienie obowiązków Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II na okres 3 miesięcy do czasu powołania dyrektora w trybie konkursu na podstawie art. 49 ust. pkt 1 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

Szpital