Strona główna Szpital Aktualności Supernowoczesny rezonans magnetyczny dla Szpitala

22.01.2018

Supernowoczesny rezonans magnetyczny dla Szpitala

 

 

We wtorek, 23 stycznia, o godzinie 13:00, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, w pawilonie M-IV (koło budynku Dyrekcji)  planowane jest uroczyste otwarcie odnowionej pracowni Rezonansu Magnetycznego, wyposażonej w sprzęt najnowszej generacji. Zapraszamy przedstawicieli mediów.

Dnia 6 września 2017 r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”.
W ramach projektu dostaliśmy możliwość zakupu Aparatu MR 1,5T (rezonansu), zainstalowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II.
Dotychczas używany tomograf komputerowy o indukcji pola magnetycznego 1.5 T Magnetom Sonata, zainstalowany w roku 2000,  był już technologicznie przestarzały. Wykonano na nim ponad 40 tysięcy badań diagnostycznych, w tym ponad 4 tysiące badań kardiologicznych i ponad 2 tysiące naczyniowych.
Rezonans magnetyczny MAGNETOM Avanto, A Tim&Dot System to nowoczesny 1,5 teslowy aparat rezonansu magnetycznego wyposażony w wiele unikatowych funkcji. Umożliwia szybkie i właściwe rozpoznanie zmian, a także sprawdzenie efektywności wdrożonej terapii przy zachowaniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa pacjenta. Rezonans pozwala na  przebadanie całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany pozycji czy cewek. Zastosowanie w aparacie specjalnych technik redukcji artefaktów ruchowych oraz szybkich technik obrazowania równoległego umożliwia obrazowanie bez konieczności wstrzymywania oddechu oraz znaczne skrócenie całego badania. Specjalna konstrukcja aparatu z krótkim magnesem daje możliwość badania pacjentów cierpiących na klaustrofobię oraz dzieci.
Sprzęt posiada zestaw zoptymalizowanych protokołów, umożliwiający przeprowadzenie badań neurologicznych, naczyniowych, kardiologicznych, onkologicznych, badań stawów oraz pediatrycznych.Właściwości nowego tomografu mają   wyjątkowe znaczenie w kontekście planowanej rozbudowy Oddziału  Torakochirurgii Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie w ramach projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”.

Obecnie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dysponuje aktualnie trzema systemami tomografii rezonansu magnetycznego.

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie wykonuje się rocznie ponad 7000 badań MR. Są to głównie badania wykonywane dla oddziałów naszego Szpitala, Szpitali z terenu województwa małopolskiego i poradni specjalistycznych, mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy podkreślić, że większość badań wysokospecjalistycznych w naszym województwie wykonywana jest przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot: Udostępniono dzięki uprzejmości  Siemens Healthcare Sp. z o.o.


Najnowszy aparat MR 1,5T zakupiono za kwotę prawie 4,6 mln zł. Środki na ten cel zostały zapewnione w ramach projektu „Utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”, dofinansowanego w 80% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość wszystkich wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 21 900 000,00 zł, z czego kwota przeznaczona na wyposażenie medyczne to blisko 11,3 mln zł, w tym dofinansowanie unijne prawie 9,04 mln zł.

Szpital