Strona główna Szpital Aktualności ,,Weź głęboki oddech” rozpoczynamy nowy projekt ze środków unijnych!

25.03.2019

,,Weź głęboki oddech” rozpoczynamy nowy projekt ze środków unijnych!Miło nam poinformować,  że 25 marca dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektor Szpitala, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski oraz Zbigniew Król- Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia podpisali w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę o dofinansowanie projektu ,,Weź głęboki oddech”. Pozyskana ze środków unijnych kwota  to prawie 2 mln złotych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020)

Zaplanowane w projekcie „Weź głęboki oddech” działania informacyjno-edukacyjne skierowane są do mieszkańców województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jego celem jest zwiększenie wiedzy o szkodliwym wpływie tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących POChP. Pacjenci będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach działania Poradni Antynikotynowej, która zostanie utworzona w Szpitalu im. Jana Pawła II.

Partnerami, zaplanowanego na dwa lata, projektu są: Fundacja ,,NEUCA dla Zdrowia” oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy.

Podstawowe informacje o projekcie:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
Kwota projektu ogółem: 1 972 833,38 zł
Kwota dofinansowania: 1 972 833,38 zł (wkład własny: 0 zł)
Termin realizacja projektu: 01.2019 – 12.2021

Partnerzy projektu: Fundacja ,,NEUCA dla Zdrowia” oraz Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
Kierownik projektu: lek. med. Paweł Sawicki

Opis projektu:
Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) zajmuje czwarte miejsce pod względem najczęstszej przyczyny zgonów zaraz za chorobami serca, udarem mózgu i zapaleniem płuc. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na POChP wynosi ponad 2 miliony z czego rocznie 15 tysięcy umiera co stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Bezpośrednim wsparciem projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:

Pacjenci, w tym:

  • osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń,
  • pracownicy palący nałogowo tytoń,
  • osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP,
  • pracownicy BHP,

Personel, w tym:

  • pielęgniarki i lekarze POZ,
  • lekarze Medycyny Pracy,

Personel zostanie wyłoniony poprzez opracowanie listy POZ z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz podpisaniu umów o współpracy w ramach których z każdego POZ zostaną wybrane minimum 2 osoby do udziału w szkoleniach organizowanych przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Celem projektu jest wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Działania będą miały wpływ na zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu.


fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 

 

Szpital