Strona główna Szpital Aktualności Nowe oblicze torakoonkologii i transplantologii

10.09.2018

Nowe oblicze torakoonkologii i transplantologii

W dniu 11 września 2018 r. planowane jest uroczyste otwarcie Centrum Torakoonkologii i Transplantologii. Centrum powstało w wyniku realizacji projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii, dofinansowanego ze środków Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Wysiłki kadry zarządzającej oraz pracowników Szpitala doprowadziły do opracowania projektu odpowiadającego na realne potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Małopolskiego.
Projekt Utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii uzyskał wysokie noty na etapie oceny merytorycznej, uzyskując łączną liczbę punktów 28 (na 30 możliwych), co stanowiło 93,33 % możliwych do zdobycia punktów. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu określona została na poziomie 21 900 000,00 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 17 519 999,90 zł (w tym: 93,75% to środki europejskie; 6,25% kwota współfinansowania z budżetu państwa). Wkład własny Szpitala został określony na poziomie: 4 380 000,10 zł.
Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W dniu 06.09. 2017 r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II umowa o dofinansowanie. Celem bezpośrednim projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii było i jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług zdrowotnych w zakresie chirurgii klatki piersiowej i chirurgii onkologicznej dla mieszkańców Małopolski.
W budżecie projektu zaplanowano i już zrealizowano wydatki na przebudowę i nadbudowę budynku Torakochirurgii (część rozbudowana/nadbudowana: 312,22 m2 oraz część zmodernizowana: 2724 m2) - Pawilonu M-I, mieszczącego się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Ponadto, zaplanowano zakup: wyposażenia medycznego do powstającego Centrum, towarzyszącej infrastruktury  IT oraz niezbędnego wyposażenia gospodarczego. Projekt objął m.in.:

  • Rozbudowę bloku operacyjnego, uwzględniającą wybudowanie sali operacyjnej z zapleczem i sali wybudzeniowej
  • Utworzenie Odcinka Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
  • Przygotowanie sal umożliwiających izolację chorych zakażonych patogenami alertowymi
  • Utworzenie Pracowni Fizjoterapii, ze stanowiskami do rehabilitacji chorych
  • Utworzenie Pracowni Badań Czynnościowych (spirometria, DLCO i badanie ergospirometryczne)
  • Utworzenie Izby Przyjęć Oddziału
  • Zakup infrastruktury rezonansu magnetycznego 1.5 T

W wyniku realizacji inwestycji istnieje możliwość wykonania większej liczby operacji, a także zwiększenia odsetka operacji wykonywanych technikami minimalnie inwazyjnymi. W przyszłości planowane jest również wprowadzenie procedury przeszczepu płuc.W związku ze zwiększeniem dostępu do usług leczniczych i poprawą infrastruktury zakłada się skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na świadczenia zdrowotne oraz zwiększenie tzw. wskaźnika "przelotowości", a także spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych dzięki przygotowaniu 5 sal 1- i 2-łóżkowych na Odcinku Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, co umożliwia izolację chorych zakażonych patogenami alertowymi. W roku 2020 planowane jest osiągnięcie docelowej liczby osób leczonych w ramach Centrum (3723 os/rok). Kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał. Lekarzem Kierującym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej jest dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz.

 

Szpital