Strona główna Szpital Aktualności Zapraszamy na wykład w ramach projektu „Pomyśl o mózgu"

02.12.2019

Zapraszamy na wykład w ramach projektu „Pomyśl o mózgu"

5 grudnia 2019 roku serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach projektu „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” pod tytułem „Przyczyny i czynniki ryzyka udaru mózgu” prowadzony przez dr n. med. Krzysztofa Banaszkiewicza.

Celem głównym projektu jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”, zakładającego profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA i udaru mózgu), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat).


Wykład odbędzie się w godzinach 11:00 – 12:00 na parterze budynku A V . Wstęp wolny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

PLAKAT

Szpital