Strona główna Szpital Aktualności Poradnia Antynikotynowa otwarta

20.11.2019

Poradnia Antynikotynowa otwarta

20 listopada 2019 roku dr hab. Dorota Sobczyk - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa otworzyła Poradnię Antynikotynową w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z wielu darmowych form wsparcia w problemie, jakim jest uzależnienie od palenia tytoniu.

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych porad (specjalisty leczenia uzależnień, psychologa, psychiatry) oraz na badania spirometryczne. Będą też organizowane działania edukacyjne z profilaktyki POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

Osoby, które chcą chcące skorzystać ze wsparcia Poradni Antynikotynowej mogą dzwonić na infolinie 514 602 892 lub 12 614 24 26.  

Można też rejestrować się osobiście w naszym Szpitalu w budynku M III:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 20.00

w soboty od godz. 8.00-14.00

Udział w poszczególnych formach wsparcia jest całkowicie bezpłatny.

Dla pacjentów świadczenia w poradni są bezpłatne - są finansowane ze środków unijnych jako część projektu pn. "Weź głęboki oddech" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania to prawie 2 mln złotych.

"Weź głęboki oddech" to projekt, który zachęca do rzucania palenia, zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenia zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenia szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 


Realizacja projektu obejmuje makroregion południowo-wschodni tj. województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie i zakłada uczestnictwo 717 Pacjentów Poradni oraz 136 uczestników z obszaru medycznego w szkoleniach profilaktycznych.

Podczas 3-letniej realizacji projektu, do grudnia 2021 roku, zaplanowano szereg działań z których mogą skorzystać nie tylko nałogowi palacze, ale również:


•    osoby pracujące w warunkach narażających ich na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP,
•    pracownicy służby BHP,
•    pielęgniarki i lekarze POZ oraz lekarze Medycyny Pracy.


Projekt zakłada także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie POChP w szczególności: kampanie medialne, edukację pracowników i personelu medycznego w formie konsultacji, spotkań i szkoleń.

Powstanie również ogólnodostępna aplikacja mobilna.

Realizacja poszczególnych zadań ma służyć wypracowaniu i wdrożeniu w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom układu oddechowego, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej.

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) POChP zajmuje  4. miejsce wśród przyczyn zgonów na świecie, zaraz za chorobami serca, udarami mózgu i zapaleniem płuc.

Jej znaczenie  przypuszczalnie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na POChP wynosi ponad 2 miliony, z czego rocznie 15 tysięcy umiera, co w naszym kraju stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów.


Liderem projektu jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, a jego partnerami są: Krakowski Alarm Smogowy oraz Fundacja NEUCA dla Zdrowia

 

Szpital