Strona główna Szpital Aktualności „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”

14.06.2017

„Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”

 

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do włączenia się w tegoroczną XIII edycję konkursu dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” oraz XII edycje konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Wojewódzkie Samorządowe Jednostki organizacyjne, jako jeden z podmiotów, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają działania służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej oraz osoby, dzięki zaangażowaniu których upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla szczególnie potrzebujących.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania takich kandydatur i nadsyłanie formularzy konkursowych, dostępnych na stronie Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 904.

Termin nadsyłania formularzy konkursowych do Urzędu Marszałkowskiego upływa w dniu 30 czerwca 2017 r.

 

Szpital