Strona główna Szpital Aktualności „Pomyśl o mózgu!” – Szpital dostał kolejny projekt w PO WER

17.11.2017

„Pomyśl o mózgu!” – Szpital dostał kolejny projekt w PO WER

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejny projekt z Ministerstwa Zdrowia. Wśród aktywnych inicjatorów i autorów działań przedstawiamy Państwu zespół neurologów, który już od dziś zaprasza podmioty POZ do współpracy w nowym przedsięwzięciu! 

Przedsięwzięcie naszego Szpitala pt. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” zostało wybrane do dofinansowania w wyniku naboru Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu w osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Lekarze Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, dzięki wsparciu Dyrekcji oraz Biura Wspierania Badań i Rozwoju, wywalczyli blisko 2,5 mln zł na realizację działań mających na celu wdrożenie „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Razem z partnerami: Fundacją NeuroPozytywni oraz Związkiem Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego zaplanowaliśmy szereg aktywności związanych z profilaktyką i wczesnym rozpoznawaniem objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej. Działania te zostaną zrealizowane poprzez zaprojektowane zadania:

  1. Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ
  2. Aktywności edukacyjne wśród personelu POZ oraz osób narażonych na udar mózgu
  3. Świadczenia zdrowotne określone w „Ogólnopolskim programie profilaktyki chorób naczyń mózgowych”
  4. Badania naukowe dotyczące skuteczności działań profilaktycznych

Szpital realizując na co dzień motto „Po pierwsze Pacjent”, dzięki projektowi „Pomyśl o mózgu” wychodzi naprzeciw potrzebom chorych. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych, która aktualnie jest utrudniona z powodu kolejek. Do współpracy zostanie włączonych 66 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które będą mogły skorzystać z wielu form wsparcia, m.in. szkoleń dla personelu. Zainteresowane kooperacją jednostki POZ mogą się kontaktować z zespołem neurologów już dziś. Szczegóły dotyczące procedury wyboru jednostek zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie Szpitala.  


Kontakt:
Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

pomyslomozgu(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

Szpital