13.11.2019

Zapisy na kurs

14 listopada rozpoczniemy nabór na kolejny kurs realizowany w ramach projektu szkoleniowego „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w hipotermii – krajowy projekt szkoleniowy dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Celem głównym szkolenia będzie wykształcenie umiejętności praktycznego postępowania w poszczególnych stopniach hipotermii, ze szczególnym naciskiem na fazę "ciężkiej" postaci choroby z towarzyszącą jej niestabilnością układu krążeniowo-oddechowego. Celem szczegółowym natomiast, nauka w zakresie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego.

Istotnym elementem będzie nauka pomiaru temperatury centralnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia ratownicy medyczni mają możliwość samodzielnego wykonania pomiaru temperatury centralnej organizmu. Jedynie teoretyczne zaznajomienie się z tą procedurą może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla ofiary, dlatego zaplanowaliśmy odrębne stacje ćwiczeniowe, których celem będzie praktyczna nauka prawidłowego pomiaru temperatury głębokiej ciała.

Szczególnie ważnym elementem szkolenia będzie punkt dotyczący hipotermii pourazowej. Statystyki WHO wskazują, że urazy stanowią główną przyczynę zgonów wśród populacji do 45 roku życia (wieku młodego). Prewencja hipotermii pourazowej ma ogromne znaczenie dla rokowania u poszkodowanego.

Zapisy

Szpital