31.03.2020

Dziękujemy za wsparcie

Nieustannie wpływają do nas zapytania, jak można nam pomóc. Dziękujemy za każdą inicjatywę. Dziękujemy za wpłaty na nasze konto szpitala, za dary rzeczowe, za wsparcie naszego personelu posiłkami.

31.03.2020

Pomóż szpitalowi pomagać

Uruchomiliśmy konto do wpłat. Każda, nawet drobna kwota, pomoże nam zakupić sprzęt medyczny i dokonywać na bieżąco zamówień środków ochrony indywidualnej. Pozwoli to zabezpieczyć nasz personel medyczny, aby mógł całodobowo...

31.03.2020

Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR dla Szpitala

Przekaż 1 % na walkę z koronawirusem, wesprzyj nasz Szpital. Osoby fizyczne mogą przekazać na walkę z koronawirusem 1 % podatku. W deklaracji podatkowej za 2019 rok należy wpisać KRS Krakowskiego Stowarzyszenia Zdrowe Serce i...

30.03.2020

Żegnamy Prof. Wiesławę Tracz

Z głębokim smutkiem żegnamy Prof. dr hab. n. med. Wiesławę Tracz, wybitnego kardiologa i naukowca, nauczyciela wielu pokoleń lekarzy. Prof. Wiesława Tracz była od wielu dziesięcioleci związana z naszym Szpitalem. W latach...

20.03.2020

Zalecenia przy kwarantannie

Tutaj znajdą Państwo wszystkie zalecenia z Ministerstwa Zdrowia i od Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące kwarantanny. Od przestrzegania wytycznych zależy zdrowie nas wszystkich.

19.03.2020

Koronawirus. Zalecenia profilaktyczne i informacje praktyczne

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

16.03.2020

Poradnie specjalistyczne i Ośrodek Rehabilitacji

Ze względu na sytuacją epidemiczną związaną z wirusem SARS- CoV-2, zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania przyjmowania pacjentów na oddziały zabiegowe i...

13.03.2020

Zakaz odwiedzin w szpitalu

Ze względu na dużą ilość zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne, dyrektor podjął decyzję o czasowym zakazie odwiedzin w naszym szpitalu.W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny. Zgodę w takich...

13.03.2020

Wstrzymanie przyjęć planowych na oddziały zabiegowe i zachowawcze

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów naszego szpitala w okresie zagrożenia zakażenia koronawirusem na terenie Małopolski od 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się: przyjęcia planowe pacjentów na...

12.03.2020

Szkolenia z hipotermii - odwołane

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wykładowców i pracowników obsługi informujemy, że podjęto decyzję o przełożeniu XVI edycji szkolenia (21-22 marca) realizowanego w ramach projektu „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w...

Szpital