Home page Hospital Aktualności

20.03.2020

Zalecenia przy kwarantannie

Tutaj znajdą Państwo wszystkie zalecenia z Ministerstwa Zdrowia i od Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące kwarantanny. Od przestrzegania wytycznych zależy zdrowie nas wszystkich.

19.03.2020

Koronawirus. Zalecenia profilaktyczne i informacje praktyczne

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

16.03.2020

Poradnie specjalistyczne i Ośrodek Rehabilitacji

Ze względu na sytuacją epidemiczną związaną z wirusem SARS- CoV-2, zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania przyjmowania pacjentów na oddziały zabiegowe i...

13.03.2020

Zakaz odwiedzin w szpitalu

Ze względu na dużą ilość zachorowań na grypę oraz wzmożone ryzyko epidemiologiczne, dyrektor podjął decyzję o czasowym zakazie odwiedzin w naszym szpitalu.W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się odwiedziny. Zgodę w takich...

13.03.2020

Wstrzymanie przyjęć planowych na oddziały zabiegowe i zachowawcze

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów naszego szpitala w okresie zagrożenia zakażenia koronawirusem na terenie Małopolski od 13 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się: przyjęcia planowe pacjentów na...

12.03.2020

Szkolenia z hipotermii - odwołane

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wykładowców i pracowników obsługi informujemy, że podjęto decyzję o przełożeniu XVI edycji szkolenia (21-22 marca) realizowanego w ramach projektu „Łańcuch przeżycia poszkodowanych w...

09.03.2020

Odwołane wykłady otwarte

W związku ze wzmożonym ryzykiem epidemiologicznym w Polsce do odwołania nie będą prowadzone wykłady otwarte w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek A V) na terenie Szpitala.

05.03.2020

Ogłoszenie o kasacji (niszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,Działając na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie...

05.02.2020

Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

03.02.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Dyrektora Szpitala

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 57/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku powołał Pana Grzegorza Fitasa na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Nowy Dyrektor pełnił będzie...

Hospital